لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی غیرمنتظره زندگی یک دختر کوچک شجاع
روزی روزگاری دختر کوچکی بود به نام سارا. کنجکاو، ماجراجو و سرشار از زندگی بود. او هر روز به دنیا می‌رفت و به کاوش می‌رفت و همیشه امیدوار بود چیز جدید و هیجان‌انگیزی پیدا کند. او هرگز از ریسک کردن نمی ترسید، حتی اگر به معنای فراتر رفتن از منطقه راحتی او باشد. #
امروز اما سارا کمی متفاوت بود. او کمی جسارت‌تر احساس می‌کرد و تصمیم گرفت از مسیر شکست خورده خارج شده و به سمت ناشناخته برود. عصای معتمدش را گرفت و به راه افتاد، آماده برای هر ماجراجویی که ممکن بود سر راهش بیاید. #
همانطور که سارا بیشتر جسارت کرد، با چیزی واقعاً غیرمنتظره روبرو شد. در لبه غار، در بزرگ و سیاهی پیدا کرد. به نظر می رسید که با انرژی خودش زمزمه می کند و او را صدا می کند. دستش را دراز کرد و آن را لمس کرد، آماده بود تا ببیند چه چیزی فراتر از آن است. #
ناگهان صدای عجیبی از داخل در بلند شد. این صدایی بود که از قدرت و اعتماد به نفس و همچنین گرما و مهربانی تراوش می کرد. صدا از سارا خواست که از در رد شود و وارد دنیای جدیدی شود، دنیایی پر از ماجراجویی و شگفتی. #
سارا از در رد شد و بلافاصله منظره ای غیرمنتظره با او روبرو شد. در مقابل او چهره ای ایستاده بود که هم ترسناک و هم جذاب بود. این مرگ بود، آوردن پایان نهایی. #
مرگ اشتباه کرده بود و به دنیای زندگان راه یافته بود، اتفاقی که قبلاً هرگز رخ نداده بود. اگرچه سارا در ابتدا ترسیده بودند، اما سرانجام متوجه شد که مرگ آنقدرها هم که به نظر می‌رسید بد نیست. در واقع آنها کاملاً ملایم و مهربان بودند. #
با رفتن مرگ، سارا مملو از قدردانی تازه ای از زندگی بود. او درس مهمی آموخته بود، درسی که برای همیشه با او می ماند. زندگی ارزشمند است و باید آن را گرامی داشت و از آن لذت برد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.