لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی غیرمنتظره در جنگل
یک آخر هفته آفتابی، دوست کنجکاو ما تصمیم گرفت به دنبال یک ماجراجویی باشد. او دوستانش را به کاوش در جنگل عمیق و بازدید از دریاچه ای که در قلب آن قرار دارد دعوت کرد.
با کوله پشتی های پر از وسایل ضروری، راه خود را به جنگل رساندند. هر قدم جلوتر پر از هیجان و انتظار بود.#
ناگهان متوجه شدند مسیری که دنبال می کردند ناپدید شده است. آنها خود را در وسط جنگل گم کردند.#
رهبر مقاوم ما امید خود را از دست نداد. او قطب نمای خود را به یاد آورد و تصمیم گرفت برای یافتن راه به غریزه خود اعتماد کند.
سفر آنها ادامه یافت، از میان بیشه ها و بر فراز نهرها، روحیه آنها بالا بود. به نظر می رسید که قطب نما آنها را در مسیر درست هدایت می کند.#
سرانجام جنگل جای خود را به دریاچه ای زیبا داد. دیدن مقصد آنها را سرشار از شادی و آرامش کرد.#
ماجراجویی آنها در کنار دریاچه، با خنده و داستان به پایان رسید. سفر نه تنها در مورد جنگل بلکه در مورد شجاعت به آنها آموخت.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.