لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی علی برای ایجاد یک کاردستی زیبا
علی، پسر جوانی که به هنر و صنایع دستی علاقه داشت، با هیبت به همه وسایلی که جلویش گذاشته شده بود خیره شد. هنگامی که آماده شروع پروژه خود بود، موجی از هیجان را احساس کرد. او می دانست که با تمام موادی که دارد می تواند چیز زیبایی بسازد. کاغذ، چسب و قیچی برداشت و دست به کار شد. #
علی مصمم بود که دید خود را به واقعیت تبدیل کند و با تمرکز شروع به بریدن و چسباندن کاغذ کرد. دستانش با مهارت حرکت می کرد، مراقب بود که هیچ جزئیاتی از بین نرود. او به زودی در فرآیند خلاقیت عمیق قرار گرفت و عناصر بیشتری را به شاهکاری که خلق می کرد اضافه کرد. #
آنقدر در کارش غرق شده بود که متوجه نشد چقدر زمان گذشته است. وقتی بالاخره به خود آمد، از دیدن آنچه ساخته بود غرور می‌کرد. او یک قدم به عقب رفت و خلقت خود را تحسین کرد و از کاردستی زیبایی که خلق کرده بود احساس رضایت کرد. #
او می‌دانست که به چیز خاصی دست یافته است و این تازه آغاز راه است. با اعتماد به نفس جدید، او برای شروع پروژه بعدی خود، جمع آوری منابع بیشتر و آماده شدن برای ایجاد چیزی جدید هیجان زده بود. #
ناگهان احساس کرد ناامیدی آشنا در وجودش برخاست. او قبلاً سعی کرده بود چیزی بسازد، اما هرگز درست از آب در نیامد. او احساس نگرانی کرد که ممکن است دوباره این اتفاق بیفتد. اما او این افکار را کنار زد و شروع به کار کرد و مصمم بود چیزی زیبا خلق کند. #
او این بار در رویکرد خود کوشاتر بود و به هر ریزه کاری توجه می کرد. وقتی کارش را تمام کرد، از آنچه به دست آورده بود احساس غرور کرد. او هنوز یک سفر طولانی در پیش داشت، اما مطمئن بود که می تواند این کار را انجام دهد. #
علی در آن روز درس ارزشمندی آموخته بود، اگر به خودت ایمان داشته باشی، می‌توانی هر کاری را انجام دهی. او با انگیزه و عزم تازه‌ای که پیدا کرده بود، آماده شروع یک پروژه جدید بود. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.