لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی طلسم عماد
عماد پسری معمولی با قلبی بزرگ و آرزوی بزرگتر بود. او عاشق کمک به افراد نیازمند بود و می خواست محله خود را به مکانی شگفت انگیز و مسحورکننده تبدیل کند. #
بنابراین یک شب عماد تصمیم گرفت نقشه اش را عملی کند. او وسایلش را جمع کرد، چند مورد ضروری را جمع کرد و به ماجراجویی بزرگش رفت. #
عماد در سفر با موجودات و انسان های شگفت انگیز بسیاری روبرو شد. او خرابه های باستانی را کاوش کرد، با موجودات خردمند و جادویی آشنا شد و اسرار زیادی از این سرزمین را کشف کرد. #
با هر کشف جدید، اشتیاق و اراده عماد بیشتر می شد. او با افرادی که ملاقات می کرد صحبت می کرد و به داستان های آنها گوش می داد. او با فرهنگ و تاریخ این سرزمین آشنا شد. #
عماد سرانجام پس از ماه ها تلاش و ماجراجویی موفق شد محله خود را به مکانی زیبا و دلربا تبدیل کند. همه از زحمات او راضی بودند. #
اگرچه سفرش به پایان رسیده بود، اما عماد می دانست که همیشه می تواند به این مکان بازگردد. او دوستان جدید زیادی پیدا کرده بود و چیزهای جدید زیادی کشف کرده بود. #
و به این ترتیب عماد با دلی سنگین با دوستان جدیدش و مکان جادویی که آنها را خانه می نامیدند خداحافظی کرد. او از رفتن غمگین بود، اما سرشار از شادی و امید نیز بود. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.