لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی طبیعت روهام
روهام کودکی کنجکاو و ماجراجو بود که از کاوش در فضای باز لذت می برد. او عاشق قدم زدن در پارک مجاور بود و همیشه در هیبت زیبایی طبیعت بود. یک روز، هنگامی که در پارک قدم می زد، متوجه یک بچه گربه کوچک و ترسیده و رها شد. #
روهام برای بچه گربه احساس ترحم کرد و می دانست که باید کمک کند. او به آرامی به بچه گربه نزدیک شد و به آرامی مقداری غذایی که برای پرندگان آورده بود به او تعارف کرد. بچه گربه که هنوز محتاط بود، به آرامی دستش را دراز کرد و شروع به خوردن کرد. #
رهام وقتی دید که بچه گربه در حال خوردن است، از آرامش و شادی پر شد. او تغییر کوچکی در زندگی این حیوان ایجاد کرده بود و احساس غرور می کرد. او می‌دانست که می‌خواهد به حیوانات بیشتری کمک کند و بنابراین، تصمیم گرفت داوطلبانه در یک پناهگاه حیوانات محلی شروع کند. #
روزهای رهام در پناهگاه پر از تلاش و عشق بود. او قادر بود برای بسیاری از حیوانات غذا و سرپناه فراهم کند و مصمم بود که تمام تلاش خود را برای کمک به کار ادامه دهد. او در مورد اهمیت مراقبت از حیوانات و اهمیت همکاری برای ایجاد تفاوت بسیار آموخت. #
روهام از این که می دانست تغییر مثبتی در زندگی بسیاری از حیوانات ایجاد کرده است، سرشار از غرور و رضایت بود. او مطمئن بود که می خواهد به کمک به حیوانات ادامه دهد و در مورد مراقبت از آنها بیشتر بیاموزد. #
روهام این درس مهم را آموخته بود که حیوانات به کمک و محبت ما نیاز دارند. او همچنین آموخته بود که مهربانی با دیگران و همکاری با یکدیگر می تواند تأثیر بیشتری ایجاد کند. او می خواست این درس را با دیگران به اشتراک بگذارد، و بنابراین با گفتن داستان بچه گربه ترسیده ای که در پارک پیدا کرده بود برای همه کسانی که می شناخت شروع کرد. #
روهام اکنون مصمم بود تا سهم خود را در مراقبت از حیوانات و کمک به آنها هر طور که می توانست انجام دهد. او مطمئن بود که اگر افراد بیشتر و بیشتری با هم کار کنند، می‌توانیم تغییری واقعی در زندگی حیوانات ایجاد کنیم. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.