لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی صنایع دستی Wheatly
در قلب یک شهر شلوغ دختر جوانی به نام گندمی زندگی می کرد. او به خاطر موهای طلایی براق و چشمان مشکی درخشانش معروف بود. اما بیش از هر چیز، او عاشق صنایع دستی بود.
یک روز روشن، ویتلی تصمیم گرفت اشتیاق خود را به صنایع دستی به مهد کودک ببرد. او لوازم مورد علاقه‌اش را در یک سبد جمع کرد و قلبش پر از هیجان بود.#
وقتی گندمی وارد مهد کودک شد، چشمانش با دیدن دوستانش برق زد. او با خوشحالی شروع به توضیح علاقه خود به صنایع دستی برای دوستان مشتاق خود کرد.
ویتلی شروع به رهبری یک جلسه صنایع دستی کرد. او مهارت های خود را به اشتراک گذاشت و به دوستانش یاد داد که چگونه گل های کاغذی، ستاره های درخشان و پروانه های زیبا بسازند.
همه مجذوب خلاقیت ویتلی شدند. اتاق پر از خنده و شادی شد که بچه ها به دنیای صنایع دستی شیرجه زدند و خلاقیت های خودشان را ساختند.#
با نگاه کردن به خلاقیت های زیبای دوستانش احساس خوشبختی کرد. او متوجه شد که فقط از کار دستی لذت نمی برد، بلکه دوست داشت اشتیاق خود را با دیگران نیز به اشتراک بگذارد.
و بنابراین، عشق ویتلی به صنایع دستی در سراسر مهدکودک گسترش یافت و هر قلب را پر از شادی کرد. او این لحظات را گرامی می‌داشت، زیرا می‌دانست که هدف جدیدی پیدا کرده است.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.