لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی سارا
روزی روزگاری دختری شجاع بود به نام سارا. او با پدر و مادر و برادر کوچکش در خانه ای کوچک در لبه یک جنگل بزرگ زندگی می کرد. یک شب وقتی سارا روی تختش دراز کشیده بود صدای عجیبی از جنگل شنید. او روی تخت نشست و چشمانش را مالید و سعی کرد بفهمد صدایش چیست. او که کنجکاو بود بیشتر بداند، تصمیم گرفت به جنگل برود و بفهمد که چه خبر است. از روی تخت بلند شد و کت و کفشش را پوشید و بی سر و صدا از خانه بیرون رفت و تا شب رفت.
وقتی سارا به لبه جنگل رسید، دوباره صدا را شنید، بلندتر از قبل. او ابتدا ترسیده بود، اما چیزی در درونش به او گفت که به راه خود ادامه دهد، بنابراین جلوتر رفت و به عمق جنگل رفت. هرچه عمیق‌تر می‌رفت، سر و صدا بیشتر می‌شد و در نهایت سارا به طور تصادفی به یک فضای خالی در جنگل برخورد کرد و در آنجا گروهی از راکون‌ها را کشف کرد. او با تعجب نگاه می‌کرد که آنها در حال بازی کردن و ایجاد غوغا در اطراف بودند. سارا چنان مسحور شده بود که تصمیم گرفت مدتی بماند و تماشا کند. #
سارا تا صبح با راکون ها در پاکسازی ماند و به زودی متوجه شد که آنها سر و صدا کرده اند زیرا سعی می کردند توجه را به تخریبی که انسان ها در خانه آنها انجام داده بودند جلب کنند. در اطراف او متوجه شد که درختان قطع شده اند، گیاهان و گل ها خراب شده اند و حیوانات جایی برای رفتن ندارند. او احساس غمگینی و عصبانیت می کرد که مردم می توانند اینقدر بی توجه باشند و به محیط زیست اهمیتی ندهند. #
سارا می‌دانست که باید کاری انجام دهد، بنابراین شروع به جمع‌آوری زباله‌هایی کرد که انسان‌ها با بی‌احتیاطی پشت سر گذاشته بودند، و شروع به کاشت دوباره درختان و گیاهان کرد. او با راکون ها برای بازگرداندن زیبایی جنگل کار کرد و حیوانات اطراف او از کمک سپاسگزار بودند. #
بعد از چند روز، جنگل بهتر از همیشه به نظر می رسید. هنگامی که سارا با راکون ها خداحافظی کرد و به سمت خانه رفت، با خود عهد کرد که همیشه مراقب محیط زیست باشد و مباشر خوبی برای زمین باشد. #
آن شب سارا به پدر و مادر و برادرش درباره ماجراجویی و اهمیت مراقبت از محیط زیست گفت. همه آنها متفق القول بودند که باید تمام تلاش خود را برای زیبا نگه داشتن جهان و حفاظت از طبیعت انجام دهند. #
و از آن روز به بعد، سارا و خانواده اش مطمئن شدند که از گوشه کوچک خود در جهان مراقبت می کنند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.