لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی رام – نظم و انضباط یادگیری
رام یک پسر جوان ماجراجو بود. او عاشق کاوش در فضای باز و انجام انواع بازی ها بود. یک روز، او تصمیم گرفت که زمان آن رسیده است که وارد یک ماجراجویی جدید شود - برای یادگیری اهمیت نظم و انضباط. او در مورد مکانی جادویی در آن طرف جنگل شنید و مصمم شد آن را پیدا کند.
رام با یک کوله پشتی پر از وسایل و نقشه ای که در اتاق زیر شیروانی پیدا کرد به راه افتاد. او به زودی خود را در جنگل های عمیق و تاریک یافت. درختان بلند، کهنسال، و غرغور بودند و جنگل به نظر می‌رسید رازهایی را در باد زمزمه می‌کرد. رام به یکباره هیجان زده و ترسیده بود.#
رام روی نقشه فشار آورد. او به زودی خود را در اعماق دل جنگل یافت و هوا غلیظ و عجیب به نظر می رسید. ساکت بود، اما می‌توانست چیزی ماورایی را در هوا احساس کند. او به راه رفتن ادامه داد، تا اینکه به یک خلوت رسید و یک کابین کوچک را دید.
با نزدیک شدن رام، یک پیرمرد بلند قد ناگهان از کابین بیرون آمد. ریش خاکستری بلند و چشمانی نافذ داشت و با حالتی جدی به رام نگاه می کرد. پیرمرد به رهام گفت که او حافظ اسرار انضباط است و از او خواست چند روز بماند تا یاد بگیرد.
رام سه روز با پیرمرد ماند و از اهمیت خویشتن داری و احترام به دیگران یاد گرفت. او یاد گرفت که چگونه قبل از اقدام فکر کند، چگونه همدلی و مهربانی نشان دهد و چگونه مسئولیت اعمال خود را بپذیرد. هر روز که می گذشت، درک رام از نظم و انضباط عمیق تر می شد.
پس از اتمام سفر، رام از پیرمرد تشکر کرد، که به او هدیه ای ویژه برای یادآوری سفرش داد. در حالی که به خانه می رفت، رام به اهمیت نظم و انضباط و همه چیزهایی که آموخته بود فکر کرد. او مصمم بود که آموخته های خود را به کار گیرد و با احترام و مسئولیت هدایت شود.
رام به زادگاهش بازگشته بود و سفر او برای یادگیری رشته به پایان رسید. او اکنون احترام جدیدی برای خود و دیگران قائل بود و احساس جدیدی از قدرت و اراده می کرد. او می‌دانست که می‌تواند از آموخته‌هایش برای تبدیل جهان به مکانی بهتر استفاده کند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.