لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی دندون ماهان
در یک اتاق درهم و برهم، ماهان، پسری خوش قلب و پرانرژی، در تلاش برای پیدا کردن مسواک خود بود. او می دانست که امروز روز معاینه دندان هایش است.
مادر ماهان به او یادآوری کرد که مسئولیت پذیرتر باشد، زیرا برای موفقیت در زندگی ضروری است. مصمم تصمیم گرفت در مورد بهداشت و مسئولیت پذیری دندان بیشتر بیاموزد.#
ماهان در کلینیک به توصیه های دندانپزشک در مورد مسواک زدن، نخ دندان کشیدن و تمیز نگه داشتن دندان هایش گوش داد. او اهمیت سازماندهی را در رعایت این عادات دریافت کرد.
ماهان با الهام گرفتن تصمیم گرفت خودش دندانپزشک شود. او می دانست که این امر مستلزم نظم، مسئولیت و سازماندهی است. او آماده پذیرش چالش بود.#
ماهان با سازماندهی اتاقش و ایجاد یک برنامه بهداشت دهان و دندان شروع کرد. او می دانست که مسئولیت پاکیزگی خود به او کمک می کند تا به آرزویش برسد.
با بهبود عادات ماهان، نمرات او در مدرسه نیز بهبود یافت. همه متوجه تغییر مثبت شدند. او به خاطر پذیرش مسئولیت و سازماندهی به خود احساس غرور می کرد.
ماهان بزرگ شد تا به یک دندانپزشک موفق تبدیل شود و به بچه ها در مورد اهمیت بهداشت و مسئولیت پذیری دندان آموزش دهد. او می دانست که به آرزویش رسیده است.#
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.