لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی خزدار دختر کوچولو
دختر کوچولو یک دختر جوان کنجکاو بود که عاشق ماجراجویی بود. او همیشه دنیای اطرافش را کاوش می کرد، رویاپردازی می کرد و هرگز از ریسک کردن نمی ترسید. یک روز، او تصمیم گرفت یک سفر ویژه را آغاز کند - تا دوست خزدار خودش را پیدا کند. #
دختر کوچولو با قلبی سبک و سر پر از رویا راهی سفر شد. اما به زودی متوجه شد که پیدا کردن یک دوست پشمالو آنقدرها هم که فکر می کرد آسان نیست. به نظر می رسید هر جا که می رفت، حیواناتی که با آنها روبرو می شد از او دوری می کردند. #
دختر کوچولو مصمم بود که تسلیم نشود. او به جستجوی خود ادامه داد و در نهایت به یک بچه گربه سیاه و سفید کوچک برخورد کرد. او هیجان زده بود - به نظر می رسید دوست پشمالوی کاملی برای او باشد! اما بچه گربه ترسیده بود و به او نزدیک نمی شد. #
دختر کوچولو به آرامی بچه گربه را اغوا کرد، به آرامی صحبت کرد و به او نشان داد که منظورش ضرری ندارد. او به سرعت متوجه شد که تنها شانس او برای دوستی با بچه گربه صبر و درک است. #
پس از مدتی، بچه گربه بالاخره به آغوش دختر کوچولو رفت و او از خوشحالی غرق شد. او بچه گربه را با احتیاط نگه داشت و در حالی که در آغوشش جمع شده بود، کلمات آرامش بخش را زمزمه کرد. #
دختر کوچولو دوست پشمالوی کاملی را پیدا کرده بود! او نام بچه گربه را پشمالو گذاشت و قول داد تا همیشه از آن محافظت کند و دوستش داشته باشد. #
از آن زمان به بعد، دختر کوچولو و خز بهترین دوستان بودند. هر جا می رفتند جدایی ناپذیر بودند. دختر کوچولو درس مهمی آموخته بود - اینکه دوستی در همه شکل ها و اندازه ها وجود دارد و می توان آن را در غیرمنتظره ترین مکان ها یافت. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.