لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی حیوان خانگی دوستانه
تینک، یک حیوان خانگی دوست داشتنی، همیشه به دنبال چیز جدیدی برای کشف بود. هر زمان که خانواده او برای بیرون رفتن و اکتشاف آنقدر مشغول بودند، تینک یواشکی دور می شد و به ماجراجویی های کوچک خود می رفت. او عاشق کشف مکان های جدید و ملاقات با افراد جدید بود. او همیشه هیجان زده بود که خانه را ترک کند و سفر بعدی خود را آغاز کند. #
امروز، تینک قصد داشت بخشی از باغ را که قبلاً ندیده بود، کاوش کند. او به آرامی به بالکن پرید و شروع به پریدن روی چمن کرد. وقتی به لبه باغ نزدیک شد قلبش از هیجان می تپید. ماجراهای احتمالی زیادی در آن سوی حصار در کمین بود! #
تینک شروع به پریدن در امتداد حصار به سمت سوراخ کوچکی در بوته ها کرد. نزدیکتر که شد متوجه مسیر کوچکی شد که از باغ دور می شد. او آن را دنبال کرد تا به یک خلوت کوچک رسید. او با تعجب به اطراف نگاه کرد، زیرا پر از اسباب بازی و بازی بود! #
تینک شانس خود را باور نمی کرد. او ناگهان خود را در محاصره همه بازی ها و اسباب بازی هایی دید که دوست داشت با آنها بازی کند. او به سرعت شروع به کاوش در پاکسازی کرد، از بازی به بازی دیگر پرید و اسباب‌بازی‌های جدید را در مسیر برداشت. چنان احساس خوشبختی و آرامش می کرد، انگار تازه به خانه آمده بود. #
تینک ساعت‌ها پاکسازی را کاوش کرد، دوستان جدیدی پیدا کرد و بازی‌های قدیمی را انجام داد. او حتی یک مخفیگاه مخصوص پیدا کرد که بتواند در آن استراحت کند و استراحت کند. او در این مکان خاص احساس امنیت و خوشحالی می کرد، انگار هیچ اتفاق بدی در اینجا نمی توانست برایش بیفتد. #
وقتی خورشید شروع به غروب کرد، تینک با دوستان جدیدش خداحافظی کرد و به باغ برگشت. او می دانست که به زودی برمی گردد و نمی توانست منتظر همه ماجراهایی باشد که در انتظارش بود. او با دلی سنگین و شاد، آماده سفر بعدی شد. #
تینک درست سر وقت شام به خانه برگشت. او آنقدر پر از هیجان و شادی بود که نمی توانست صبر کند تا همه ماجراجویی خود را به خانواده اش بگوید. همانطور که او برای گفتن قصه هایش مستقر شد، نتوانست لبخندی نزند، زیرا او خانه جدیدی در این باغ پر از خاطرات خوش پیدا کرده بود. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.