لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی جهانی مایکل
مایکل خواننده ای مشتاق بود و همیشه به دنبال ماجراجویی در صفحات کتاب بود. او داستان های سفرهای بزرگ و شاهکارهای جسورانه را خوانده بود و آرزو داشت روزی ماجراجویی بزرگ خود را داشته باشد. یک روز، رویای او به حقیقت پیوست - او نقشه ای را در یک کتاب قدیمی در اتاق زیر شیروانی پدربزرگ و مادربزرگش پیدا کرد. نقشه نوید یک سفر باورنکردنی به دور دنیا را می داد و او بلافاصله شروع به برنامه ریزی سفر خود کرد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.