لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی جنگل تومی
تومی، یک حیوان خانگی بازیگوش، در خانه ای کوچک نزدیک لبه یک جنگل زیبا زندگی می کرد. تومی هر روز جنگل را کاوش می کرد، با حیوانات دوست می شد و گیاهان را مشاهده می کرد.
یک روز آفتابی، تومی متوجه شد که جنگل متفاوت به نظر می رسد. چند درخت قطع شد و زباله ها روی زمین ریخته شد. تومی احساس غمگینی کرد و تصمیم گرفت کاری برای کمک کردن انجام دهد.#
تومی با جمع کردن زباله ها و گذاشتن آنها در کیسه شروع کرد. در مرحله بعد، حیوان خانگی دوستان حیوان خود را تشویق کرد تا به کاشت درختان جدید در نقاط خالی کمک کنند.
برای گسترش آگاهی، تومی و دوستانش تصمیم گرفتند که نشانه هایی در مورد اهمیت حفاظت از جنگل ایجاد کنند. آنها تابلوها را در سراسر جنگل قرار دادند.#
با گذشت روزها، تومی متوجه شد که انسان های بیشتری به جنگل می آیند تا به پاکسازی آشغال ها و کاشت درختان جدید کمک کنند.
با تلاش تومی، حیوانات و انسان ها، جنگل حتی زیباتر از قبل به نظر می رسید. تومی احساس غرور و سپاسگزاری کرد.#
تومی یاد گرفت که حفاظت از طبیعت یک مسئولیت مشترک است. از آن روز به بعد، حیوان خانگی و دوستانش به مراقبت از جنگل مورد علاقه خود ادامه دادند.#
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.