لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی جدید ملینا
روزی روزگاری در محله ای جذاب، دختری به نام ملینا زندگی می کرد. او خانه اش را دوست داشت و دوستان زیادی داشت که با آنها از بازی کردن و شرکت در رویدادهای سرگرم کننده لذت می برد. یک روز خانواده اش تصمیم گرفتند از این مکان دوست داشتنی کوچ کنند.#
ملینا از ترک خانه محبوبش دلش سوخت. او گریه می کرد و از خانواده اش التماس می کرد که حرکت نکنند، اما آنها تصمیم خود را گرفته بودند. چند روز بعد خانواده وسایل خود را جمع کردند و با ملینا با گریه از دوستانش خداحافظی کردند و محله را ترک کردند.
چند روز گذشت و خانواده ملینا در خانه جدیدشان مستقر شدند. ملینا از والدینش پرسید که آیا می تواند بیرون برود و محله را کشف کند. آنها با این امید موافقت کردند که او دوستان جدیدی پیدا کند.
ملینا در خیابان قدم زد و دختری همسن خودش را دید که روی یک نیمکت نشسته و گریه می کند. او به این دختر جدید نزدیک شد و علت ناراحتی او را پرسید. دختر توضیح داد که او نیز به تازگی از جایی که دوستش داشت نقل مکان کرده است.
ملینا از شنیدن داستان خودش که در کلمات دختر منعکس شده بود شگفت زده شد. او به آنها پیشنهاد کرد که با هم دوست شوند و از یکدیگر حمایت کنند. دختر قبول کرد و تصمیم گرفتند با هم محله را کشف کنند.#
با گذشت روزها، ملینا و دوست جدیدش در محله جدیدشان با هم بازی کردند. آنها مکان های هیجان انگیزی را کشف کردند، با دوستان جدید بیشتری آشنا شدند و شروع به لذت بردن از خانه جدید خود کردند. ملینا یاد گرفت که همه تغییرات بد نیستند و تجربیات جدید می توانند به همان اندازه فوق العاده باشند.
دل ملینا پر از شادی بود. او فهمید که زندگی پر از شگفتی است و گاهی اوقات ناشناخته ها می توانند تجربیات زیبایی را در خود داشته باشند. بنابراین او زندگی جدید خود را پذیرفت و دوستی های جدید خود را گرامی داشت و همیشه منتظر ماجراجویی بعدی بود.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.