لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی جادویی آدلیا
یک روز دختر کوچکی به نام آدلیا در خانه حوصله اش سر رفته بود. او به دنبال یک کار هیجان انگیز برای انجام شد و به طور تصادفی به یک کتاب جادویی که در اتاقش پنهان شده بود برخورد کرد. او نمی دانست، ماجراجویی او در شرف آغاز بود.
آدلیا کتاب را باز کرد و در کمال تعجب به جنگلی زیبا پر از موجودات جادویی منتقل شد. او با هیجان تصمیم گرفت در این مکان مسحور کننده به کاوش و پیدا کردن دوستان جدید بپردازد.
همانطور که آدلیا در جنگل قدم می زد، با یک پری کوچولو کنجکاو آشنا شد که برای یافتن راه خانه به کمک نیاز داشت. آدلیا که همیشه مایل به کمک بود، موافقت کرد که به دوست جدیدش کمک کند.#
آدلیا و پری در سفر خود با موانع مختلفی مانند عبور از یک رودخانه خطرناک و حل معماهای یک درخت پیر خردمند مواجه شدند. آنها با هم شجاعانه با این چالش ها روبرو شدند.#
سرانجام آنها به پادشاهی جادویی پریان رسیدند. شجاعت و اراده آدلیا به دوست جدیدش کمک کرد تا راه بازگشت به خانه را پیدا کند و خانواده پری سپاسگزار از او به گرمی استقبال کردند.
پس از یک روز فوق العاده در پادشاهی جادویی، زمان بازگشت آدلیا به خانه فرا رسید. خانواده پری یک قطب نما به او هدیه دادند تا او را در ماجراهای آینده راهنمایی کند.
آدلیا با قطب نما جادویی در دست به اتاقش بازگشت و برای ماجراهای بیشتر آماده بود. او می‌دانست که مهم نیست سفر او را به کجا می‌برد، شجاعت و دوستی همیشه او را راهنمایی می‌کند.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.