لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی تولد جادویی پسر
روزی روزگاری در دهکده ای کوچک پسری با پدر و مادر مهربانش مادر زهرا و پدر حمید زندگی می کرد. او هم مثل هر بچه ای در مورد همه چیز کنجکاو بود، به خصوص داستان تولد خودش. یک روز از مادرش در این مورد پرسید.
مادرش شروع به گفتن ماجرا کرد. در یک شب زیبا و پر ستاره، درختی جادویی در جنگل با آنها زمزمه کرد که به زودی صاحب فرزندی خواهند شد.
نه ماه بعد، زمزمه درخت جادویی به حقیقت پیوست! مادر پسر احساس ارتباط قوی با درخت کرد، بنابراین آنها به جنگل رفتند تا از فرزندشان به دنیا استقبال کنند.#
با به دنیا آمدن فرزندشان، برگ های درخت جادویی می درخشید و بارانی از ستاره های ریز و درخشان را رها می کرد که به آرامی نوزادشان را پوشانده و به او خرد، شجاعت و خلاقیت می بخشید.
در حالی که در پس زمینه آسمان درخشان شب به پسر بچه زیبای خود خیره شده بودند، اشک شوق بر صورتشان جاری شد. بعد از آن شب جادویی نام او را کودک ستاره گذاشتند.
از آن روز به بعد، زندگی آنها پر از شادی و ماجراجویی بود. کودک ستاره بزرگ شد تا پسری مهربان، باهوش و شجاع باشد که همیشه داستان تولد جادویی خود را به یاد می آورد.
و به این ترتیب، پسر فهمید که تولد او واقعاً جادویی است، و قرار است مانند درخت جادویی و ستاره هایی که او را برکت داده اند، خرد، شجاعت و خلاقیت را در جهان گسترش دهد.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.