لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی بزرگ کیان
کیان همیشه آدم ماجراجویی بود. با وجود هشدارهای والدینش، او همیشه می خواست دنیا را کشف کند و به دنبال تجربیات جدید باشد. حالا کیان با کمک پدر و مادرش آماده بود تا به بزرگترین ماجراجویی خود برود - سفر به خانه پدربزرگ و مادربزرگش. #
پدر و مادر کیان در مورد خطرات دنیا و اهمیت مراقب بودن به او هشدار داده بودند، اما کیان مطمئن بود که او برای هر چیزی آماده است. او تنقلات و لباس‌ها و همچنین چند وسیله برای سفرش بسته‌بندی کرده بود - نقشه، قطب‌نما و چراغ قوه. #
کیان با پدر و مادرش خداحافظی کرد و راهی جنگل شد و مسیری را که روی نقشه مشخص کرده بود دنبال کرد. او هنگام راه رفتن احساس شادی می کرد و تمام مناظر و صداهای جنگل اطرافش را تماشا می کرد. به زودی، او به لبه رودخانه رسید و از آن عبور کرد و به خانه پدربزرگ و مادربزرگش رفت. #
کیان با کوبیدن در دلش پر از شادی به خانه پدربزرگ و مادربزرگش رسید. پدربزرگ و مادربزرگش با آغوش باز از او استقبال کردند و او به زودی برای اقامتی فوق العاده ساکن شد. کیان به سرعت متوجه شد که پدربزرگ و مادربزرگش سرشار از حکمت و داستان هایی هستند که تا به حال نشنیده بود. #
کیان روزها را با پدربزرگ و مادربزرگش صحبت می کرد و همه چیز را در مورد خانواده و دنیای اطرافش یاد می گرفت. سوالاتی پرسید و غرق در خرد آنها شد و کیان آرام آرام احساس کرد که اعتماد به نفس و درک جدیدی در وجودش رشد می کند. #
کیان با پدربزرگ و مادربزرگش خداحافظی کرد، در حالی که قلبش پر از عشق و قدردانی از زمانی که با آنها سپری کرده بود. او وسایلش را جمع کرد و به خانه برگشت، در حالی که عاقل تر و مطمئن تر از همیشه احساس می کرد. #
کیان به خانه رسید تا همه چیز ماجراجویی خود را به پدر و مادرش بگوید. او سرشار از دانش و شهامتی بود که در سفرش به دست آورده بود، مطمئن بود که اکنون می تواند هر آنچه را که زندگی به او می دهد، به عهده بگیرد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.