لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی بری راستین
راستین پسری کنجکاو و ماجراجو بود. هر وقت فرصت می کرد، باغ بزرگ نزدیک خانه اش را کاوش می کرد. در یکی از ماجراجویی هایش، به طور تصادفی با تکه ای از توت فرنگی های خوشمزه برخورد کرد. آنها به قدری رسیده و وسوسه انگیز بودند که راستین نمی توانست در برابر گاز گرفتن مقاومت کند. همانطور که آب شیرین و ترش دهانش را پر می کرد، راستین می دانست که باید راهی برای طعم دادن به این خوراکی شیرین به طور منظم پیدا کند. #
راستین با هیجان شروع به چیدن درخشان ترین و آبدارترین توت فرنگی هایی کرد که پیدا کرد. به زودی، او سبد خود را با توت های خوشمزه پر کرده بود. با سبد پر از توت فرنگی به سمت خانه اش دوید. مادرش لبخند را روی صورت پسرش دید و می‌دانست که او به تنهایی یک ماجراجویی دارد! #
راستین سبد بزرگ توت فرنگی را به مادرش نشان داد و او از تلاش او راضی بود! او به او یاد داد که چگونه توت های خوشمزه را بشویید و آماده کند، تا بتواند هر دفعه که می خواهد از آنها لذت ببرد. به زودی، راستین شروع به لذت بردن از یک غذای معمولی توت فرنگی تازه چیده شده در حیاط خلوت خود کرد! #
با گذشت هفته ها، راستین چیزهای زیادی در مورد مراقبت از تکه کوچک توت فرنگی در باغش یاد گرفت. مادرش به او نشان داد که چگونه گیاهان را هرس کند و آبیاری کند، و او حتی مطمئن شد که مقداری از برداشت خود را با پرندگان و زنبورهای محلی تقسیم کند. #
با گذشت هر فصل، عشق راستین به توت فرنگی بیشتر می شد. او با انواع مختلف توت فرنگی آشنا شد و آنها را در آشپزی خود آزمایش کرد. حتی یک روز مادرش او را به یک مزرعه محلی برد، جایی که او می‌توانست بچیند و در مورد انواع توت‌هایی که کشاورزان باید ارائه می‌کردند یاد بگیرد. #
راستین بالاخره لذت چیدن توت فرنگی را کشف کرده بود و هرگز به عقب نگاه نمی کرد! او به خود احساس غرور می کرد که یاد گرفت چگونه از گیاهان مراقبت کند و از انواع مختلف توت هایی که پیدا می کرد بهترین استفاده را ببرد. #
از آن زمان به بعد، راستین هر تابستان منتظر زمانی بود که توت فرنگی ها رسیده و آماده چیدن شوند. او روزهای خود را در باغ می گذراند و از عطر خوش توت های رسیده لذت می برد. وقتی خورشید در آسمان غروب کرد، او متوجه شد که واقعاً از داشتن چنین سرگرمی شگفت انگیزی خوشحال است! #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.