لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی برفی با دوستان
در یک روز سرد و برفی، دختر کنجکاو ما جمع شد و تصمیم گرفت با دوستان نزدیکش به ماجراجویی برود. همه آنها زمستان را دوست داشتند و می خواستند با هم خاطرات فراموش نشدنی بسازند.
وقتی از میان برف می گذشتند، از درختان زیبای پوشیده از یخ و صدای زوزه باد شگفت زده شدند. آنها در هوای صاف و برف زیر چکمه هایشان احساس زنده بودن می کردند.#
آنها با یک دریاچه یخ زده روبرو شدند و تصمیم گرفتند یک جلسه اسکیت روی یخ بداهه داشته باشند. اگرچه برخی بیش از یک بار زمین خوردند، اما خندیدند و به یکدیگر کمک کردند و حس رفاقت را ایجاد کردند.
پس از فرار یخی خود، آنها به سفر خود ادامه دادند و یک تپه عالی برای سورتمه سواری کشف کردند. با سورتمه‌های موقت و لبخند، آنها به نوبت از تپه پایین می‌رفتند و هیجان هیجان را احساس می‌کردند.#
وقتی خورشید شروع به غروب کرد، آنها تصمیم گرفتند در کنار یک آتشدان دنج گرم شوند. آنها داستان های خود را رد و بدل کردند، خندیدند، و مارشمالو برشته خوردند و جادوی لحظه را گرامی داشتند.
وقتی زمان رفتن فرا رسید با آغوشی گرم خداحافظی کردند و قول دادند که این روز خاص را به یاد آورند. دختر به خاطر دوستانش و خاطرات فوق العاده ای که آنها ساخته اند احساس قدردانی کرد.
وقتی به خانه برگشت، دختر می دانست که گرمای دوستی آنها و جادوی ماجراجویی آنها را برای همیشه در قلب خود خواهد داشت. این روز برفی واقعا یک هدیه بود.#
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.