لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی با شکوه تکشاخ
روزی روزگاری در روستایی کوچک دختری کنجکاو و دوست داشتنی زندگی می کرد. او به خاطر تخیل زنده و رویاهایش در مورد موجودات جادویی مشهور بود. یک روز، او شایعه ای در مورد یک اسب شاخدار باشکوه شنید که در جنگل نزدیک زندگی می کند.
دختر مصمم بود که اسب شاخدار را پیدا کند و عشق خود را با موجود جادویی در میان بگذارد. او تصمیم گرفت به جنگل برود و یک کیسه کوچک از چیزهای مورد علاقه خود حمل کند که فکر می کرد اسب شاخدار ممکن است دوست داشته باشد.
وقتی به عمق جنگل قدم می‌زد، دختر مسیری مخفی را پیدا کرد که به یک آبشار رنگین کمانی منتهی می‌شد. او با کنجکاوی و هیجان مسیر را دنبال کرد و خود را در یک پاکسازی جادویی یافت.#
برای خوشحالی او، دختر اسب شاخدار باشکوهی را دید که با زیبایی در کنار آبشار ایستاده بود. غرق در خوشحالی، به آرامی به اسب شاخدار نزدیک شد و از کیف کوچکش هدایایی به او تقدیم کرد.#
اسب شاخدار هدایای دختر را با سپاس پذیرفت و به او اجازه داد تا یال ابریشمی اش را نوازش کند. او احساس کرد موجی از عشق و گرما قلبش را فرا می گیرد و متوجه می شود که رویاهایش به حقیقت پیوسته اند.
وقتی خورشید شروع به غروب کرد، دختر فهمید که باید به خانه برگردد. او اسب شاخدار را محکم در آغوش گرفت تا وعده بازگشت و ادامه دوستی جادویی آنها را بدهد. تک شاخ به آرامی سرش را به نشانه موافقت تکان داد.#
دختر با قلبی پر از عشق به روستا برگشت و هیجان داشت ماجراجویی باورنکردنی خود را با روستاییان به اشتراک بگذارد. او می دانست که اسب شاخدار با شکوه همیشه بخشی از رویاها و زندگی او خواهد بود.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.