لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی بالدار بهارها
بهارها یک دختر جوان ماجراجو بود که یک حیوان خانگی خاص داشت - یک کبوتر کوچک. اگرچه او را در قفسی در خانه نگه می داشت، اما همیشه برای او منبع شادی و شیفتگی بود. اما امروز متفاوت بود. امروز، او سرانجام به رویای خود یعنی بردن حیوان خانگی خود به ماجراجویی می‌رسد. او با کبوترش، پر از هیجان و انتظار، با چیزی جز لباس های پشتش و چند چیز مورد علاقه اش به راه افتاد. #
وقتی به عمق جنگل رفت، احساس آزادی کرد که قبلاً هرگز تجربه نکرده بود. پرندگان آواز می خواندند، درختان در نسیم خش خش می کردند، و در حالی که او و کبوترش به سفر خود ادامه می دادند، خورشید بر او می تابد. اما وقتی خورشید شروع به غروب کرد، متوجه شد که او و حیوان خانگی اش گم شده اند. #
ناگهان پروانه ای ظاهر شد که دور صورتش می چرخید. همانطور که او تماشا می کرد، شروع به درخشش کرد و به یک موجود زیبا مانند پری تبدیل شد! این موجود با بهارها صحبت کرد و به او گفت که او و حیوان خانگی‌اش اگر بخواهند می‌توانند بال بگیرند و پرواز کنند. بهارها که شیفته پیشنهاد این موجود بود، به سرعت موافقت کرد. #
چیز بعدی که او می دانست، او با حیوان خانگی خود، بالای درختان در هوا پرواز می کرد. باد لای موهایش می وزید و در حالی که به جهان پایین خیره می شد، احساس خوشبختی خالصی به او می داد. او واقعاً زنده و آزاد احساس می کرد. #
اما در نهایت، سفر او به پایان رسید و او مجبور شد به دنیای واقعی بازگردد. او مملو از قدردانی تازه‌ای از زندگی بود و عزم تازه‌ای برای اطمینان از اینکه حیوان خانگی‌اش دیگر هرگز در قفس قرار نخواهد گرفت. #
بهارها به خانه آمد و پدر و مادر و دوستانش را در انتظار او دید و با افتخار از سفر چشمگیر خود و درس هایی که آموخته بود برای آنها گفت. سرانجام، به حیوان خانگی او آزادی که سزاوارش بود داده شد و این دو از آن زمان به بعد جدایی ناپذیر بودند. #
بهارها حالا آدم دیگری بود و حیوان خانگی خاص خود را داشت که باید از آن تشکر کند. او هرگز سفری را که آنها طی کرده بودند و درسی که آموخته بود فراموش نمی کرد - اینکه همه موجودات سزاوار آزادی هستند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.