لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ماجراجویی بازیگوش
در یک شهر کوچک دختری بازیگوش به نام ایناز بود. یک روز آفتابی، او تصمیم گرفت به یک ماجراجویی در بیرون برود، بدون توجه به توصیه مهم والدینش. او برای کشف دنیای فراتر از خانه اش هیجان زده بود.#
ایناز در حین کاوش در محیط اطرافش با یک پروانه زیبا روبرو شد. او سعی کرد آن را بگیرد، اما تصادف کرد و در یک سوراخ پنهان افتاد و در مکانی ناآشنا فرود آمد. ایناز احساس ترس و سردرگمی کرد.#
ایناز از گوش ندادن به نصیحت پدر و مادرش پشیمان شد. او شجاعت خود را جمع کرد و سعی کرد راه بازگشت به خانه را پیدا کند. همانطور که او در مکان عجیب قدم می زد، با حیوانات و گیاهان جدید مختلفی روبرو شد.
ناگهان ایناز خود را در مقابل درختی غول پیکر با در ایستاد. او سخنان والدینش را در مورد درخواست کمک در مواقع ضروری به یاد آورد. ایناز در زد به امید کسی که بتواند به او کمک کند.#
جغد عاقل پیر در درخت را باز کرد و به داستان ایناز گوش داد. جغد به او توصیه کرد که مسیر سنگ های درخشان را برای بازگشت به خانه دنبال کند. ایناز از جغد تشکر کرد و سفر خود را آغاز کرد.#
ایناز مسیر سنگ‌های درخشان را دنبال کرد، مناظر جدید را کشف کرد و در این مسیر درس‌های زندگی آموخت. او اکنون ارزش نصیحت والدینش را درک کرده و می‌دانست که دیگر هرگز آن را نادیده نگیرد.
سرانجام ایناز به خانه اش رسید و دوباره به پدر و مادر آسوده اش رسید. او ماجراجویی خود را به اشتراک گذاشت و از آنها برای مشاوره تشکر کرد. از آن روز به بعد ایناز هیچ وقت حرف پدر و مادرش را نادیده نگرفت و تبدیل به دختر عاقل تری شد.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.