لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
شن در سفر
امواج دریا به ساحل می پیچیدند و خورشید در افق غروب می کرد. هوا مملو از بوی نمک بود و نسیم ملایم و گرم بود - فقط برای یک روز کاوش عالی.
شن توده شن را برداشت و به هوا پرتاب کرد. او پراکنده شدن آن را در باد تماشا کرد و لبخند زد. این راه او بود که رها کرد، خودش راه افتاد و اجازه داد دنیا او را به هر کجا که می خواهد ببرد. با ساحل خداحافظی کرد و راهی سفر شد. #
او ساعت ها سرگردان بود، مکان های جدید را کاوش کرد و با افراد جدید ملاقات کرد. هر جا که می رفت، شن هایش را پهن می کرد و در مکان های جدید مستقر می شد و تجربیات جدید و ماجراجویی های جدید خلق می کرد. او مملو از حس تازه یافته آزادی و قدرت بود و این او را خوشحال می کرد. #
بالاخره شن به یک دوراهی رسید. او می‌توانست به ساحل برگردد، یا می‌توانست به رفتن ادامه دهد و مکان‌های جدید را کشف کند. لحظه ای فکر کرد و بعد تصمیم گرفت به راهش ادامه دهد. بالاخره او دیگر به ساحل بند نبود و می خواست دنیا را تجربه کند. #
شن روزها سفر کرد و مایل ها و مایل ها زمین را پوشاند. هر جا می رفت مقداری از شن هایش را جا می گذاشت تا اینکه ساحل خاطره ای دور باقی ماند. او دیگر به یک مکان وابسته نبود و آزاد بود تا جهان را کشف و تجربه کند. #
به زودی شن به مکانی رسید که قبلاً هرگز ندیده بود. زیبا بود، با تپه های سرسبز، آسمان آبی، و نسیمی گرم و ملایم که در هوا می وزید. او در آن لحظه می دانست که جای خود را در جهان پیدا کرده است، مکانی خالی از هرگونه پیوند و وابستگی. #
شن با رضایت لبخند زد و به افق نگاه کرد. او مسیر طولانی را در مسیر خود طی کرده بود و به همه آنچه که به دست آورده بود افتخار می کرد. او آموخته بود که وابستگی هایش را رها کند و شن هایش را به هر کجا که سفرش می برد حمل کند - و این بهترین درسی بود که می شد به او آموخت. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.