لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
فتامه مهربان و خوش اخلاق
فتامه در روستای زادگاهش به خاطر مهربانی و خوش اخلاقی بسیار معروف بود. او همیشه به پدر و مادرش احترام می گذاشت و هیچ وقت برای آنها دردسر ایجاد نمی کرد. هر وقت از خانه بیرون می رفت، مطمئن می شد که بهترین لباس خود را می پوشید و همیشه با احترام به غریبه ها سلام می کرد. #
اما علیرغم طبیعت مهربانش، فتامه همیشه با بدگمانی و سردرگمی مردمی مواجه می شد که در سفرهای خارج از روستا با او آشنا می شد. به نظر می رسید که مهم نیست چقدر مودب یا خوش اخلاق بود، مردم همچنان او را عجیب می دانستند و نمی خواستند با او ارتباط برقرار کنند. #
فاطمه مصمم بود ثابت کند که او هم مثل بقیه خوب است، بنابراین تصمیم گرفت یک چالش سخت را انجام دهد. او برای یافتن راز پذیرفته شدن در دهکده ای دور راهی سفر شد. #
فتامه در سفرش با موانع زیادی روبرو شد و با ترس هایش روبرو شد. علیرغم مشکلاتش، او هرگز تسلیم نشد و در نهایت آنچه را که به دنبالش بود پیدا کرد - راز پذیرفته شدن در یک مکان جدید. #
رازی که فتحمه کشف کرده بود مهربانی بود. او آموخته بود که هر کجا که می رود، اگر با همه اطرافیانش مهربان و محترم باشد، همیشه پذیرفته می شود و در مکانی جدید از او استقبال می شود. #
فاطمه به خانه بازگشت و آنچه را که آموخته بود با همه دوستان و خانواده اش در میان گذاشت. از آن زمان به بعد، او در همه جاهایی که بازدید کرد پذیرفته شد و مورد استقبال قرار گرفت. #
داستان فاطمه به عنوان یک درس مهم است که مهربانی و احترام می تواند درهای زیادی را باز کند و شما را در هر مکانی به استقبالتان برساند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.