لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
غبار ستاره ای در حال سقوط: سفری برای کشف
یک شب صاف تابستانی بود و آسمان از ستاره ها می سوخت. محمدطاها جوان بی صدا در میدان ایستاده بود و با هیبت به بالا نگاه می کرد. او در مورد سقوط اجسام عجیب از آسمان شنیده بود و می خواست بیشتر بداند. او هرگز ستاره ای در حال سقوط را ندیده بود و می خواست منشا و هدف آن را کشف کند. مصمم بود بفهمد این چیست و چرا به سراغش آمده است.
محمدطاها با قدمی مصمم راهی سفر شد. او نمی‌دانست به کجا می‌رود، اما ایمان داشت که ستاره‌ها او را به جای درست هدایت خواهند کرد.
محمدطاها ستاره ها را دنبال کرد تا اینکه به دره ای زیبا و خیره کننده رسید. در اینجا، ستارگان حتی درخشان تر می درخشیدند و او می توانست قدرت آسمان شب را مانند قبل احساس کند. گویی دره برای او آفریده شده بود و او می دانست که قرار است اینجا باشد.
محمدطاها همانطور که به اطراف نگاه می کرد متوجه چیز عجیبی در آسمان شد. شیء عجیبی بود که در آسمان شب مثل الماس می درخشید. او بلافاصله فهمید که چیست - یک ستاره در حال سقوط! او با تعجب تماشا کرد که ستاره فرود آمد و به آرامی در شب محو شد.
محمدطاها پر از هیبت و هیجان بود. او اکنون می‌دانست که چرا اینقدر به آسمان شب کشیده شده بود و متوجه شد که اسرار آسمان چقدر می‌توانند قدرتمند باشند. او متوجه شد که هرگز نمی تواند ستاره ها را به طور کامل درک کند، اما همچنان می تواند زیبایی آنها را قدر بداند و از آنها بیاموزد.
این تجربه محمدطاها را تغییر داده بود و او فردی دیگر به خانه بازگشت. او در سفر خود درس بزرگی آموخته بود - اینکه همیشه به کاوش ادامه دهد و هرگز از پرسیدن سوال دست نکشد. در پایان، او متوجه شد که کنجکاوی و تمایل او به ریسک کردن، چیزی بود که او را به یافتن ستاره ها و اسرار آنها سوق داد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.