لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
علیرضا عاشق اختراع است
علیرضا پسر جوان تخیلی بود که عاشق اختراعات جدید بود. هر وقت ایده ای به ذهنش می رسید، با هیجان به زیرزمینش می رفت تا روی آن کار کند. او آرزو داشت روزی چیزی واقعاً خاص اختراع کند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.