لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
علاقه پارمیدا به حجاب
پارمیدا یک دختر جوان ماجراجو و پر از کنجکاوی بود. او همیشه مشتاق کاوش در ایمان اسلامی خود و کسب اطلاعات بیشتر در مورد اعتقادات مذهبی خود بود. یک روز پارمیدا با مسجدی زیبا روبرو شد و مصمم شد که بداند در آنجا چه اتفاقی می افتد. او مجذوب زنان باحجاب شده بود و آرزو داشت از حیا و فضل آنان الگوبرداری کند. #
زنان دیگر که از دیدن دختر جوانی که مشتاق یادگیری بودند، به گرمی از پارمیدا به مسجد استقبال شد. او زنان باحجاب را مشاهده می کرد و حس حیا و فضل و ایمان آنها را می گرفت. از آنها در مورد حجاب و چرایی پوشیدن آن سوال پرسید و در مورد اهمیت آن توضیحات مفصلی به او داده شد. پارمیدا سرشار از تحسین و احترام برای این زنان بود. او مصمم بود که حجاب داشته باشد و ارادت خود را به ایمانش نشان دهد. #
پارمیدا مشتاقانه حجاب خودش را خرید و با افتخار به خانه برد. او مشتاقانه آن را امتحان کرد و پارچه نرم را روی پوستش احساس کرد. او روشی را که صورتش را قاب می‌داد تحسین می‌کرد و باعث می‌شد اعتماد به نفس و قوی‌تر احساس کند. ناگهان احساس کرد که یک فرد متفاوت است. پارمیدا احساس قدرت و ایمان خود را پیدا کرده بود. #
پارمیدا تصمیم گرفت دوباره به مسجد برود و با افتخار حجاب خود را به سر کند. به محض ورود به مسجد، احساس آرامش و آرامش شدیدی به او دست داد. او احساس می کرد که به ایمان خود متصل است، قوی تر از همیشه. پارمیدا به اطرافش خیره شد و نسبت به زنان دیگر مسجد احساس غرور و تحسین کرد. #
پارمیدا در نماز خواندن در مسجد آرامش بی‌نظیری یافت و در مورد اهمیت حیا و ایمان چیزهای زیادی آموخت. او هر روز این درس ها را با خود می برد و همچنان آرامش و آرامشی را که در مسجد تجربه می کرد، احساس می کرد. پارمیدا قدرت و ایمان خود را یافته بود و هرگز از نشان دادن آن هراسی نداشت. #
پارمیدا سفیری برای ایمان خود شده بود و یاد گرفت که به دختران جوان دیگر در مورد اهمیت حیا و ایمان بیاموزد. او از حقوق زنان مسلمان دفاع می کرد و ارزش های اعتقادی خود را به آنها می آموخت. او از طریق شجاعت و قدرت خود به روشنایی و امید به جامعه خود کمک کرد. #
پارمیدا چراغ امید و قدرت در جامعه اش بود. او با علاقه و فداکاری خود اهمیت حیا و ایمان را به دیگر دختران جوان آموخت. او هرگز از ایمان به ایمان خود دست برنداشت و هرگز از نشان دادن فداکاری خود هراسی نداشت. پارمیدا قدرت و ایمان او را پذیرفت و الگوی واقعی جامعه خود شد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.