لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
عشق کوچولوها: ماجراجویی شاهزاده
پرینس پسری خجالتی اما کنجکاو با موهای بلند مشکی بود که تا کمرش می رسید. او در دهکده‌ای کوچک در حومه شهر زندگی می‌کرد، جایی که اغلب به تنهایی سرگردان بود، جنگل‌های مجاور را کاوش می‌کرد و در افکار خود گم می‌شد. یک روز او راهی سفر دیگری شد. او می خواست بفهمد که واقعاً دوست داشتنی به چه معناست. #
شاهزاده شروع به پرسه زدن در روستا کرد و به دنبال کسی بود که او را دوست داشته باشد. هر جا که می رفت، دستانش را دراز می کرد و به دنبال آن ارتباط خاص می گشت. اما با کمال تعجب، به نظر می رسید که هیچ کس متوجه نشده بود که او به دنبال چه چیزی می گشت. #
شاهزاده که از درک ناامید شده بود شروع به گریه کرد. اشک هایش زیر نور خورشید می درخشیدند و احساس می کرد گرما بر او جاری شده است. ناگهان دلش پر از شادی شد که گروهی از کودکان به سمت او دویدند. او را در آغوش گرفتند و استقبال کردند و عشقشان اشک خوشحالی را در چشمانش جاری کرد. #
بچه ها پرینس را به زمین بازی خود آوردند و اطراف را به او نشان دادند. در حین بازی از او سوال می پرسیدند و به پاسخ هایش گوش می دادند. آنها با هم خندیدند و شوخی کردند و پرینس شروع کرد به احساس عشق واقعی. او قبلاً هرگز اینقدر با شخص دیگری احساس ارتباط نکرده بود. #
پرینس ساعت ها با بچه ها کاوش می کرد و از آنها یاد می گرفت. او کشف کرد که عشق به اشکال مختلف وجود دارد و حتی کوچکترین عمل مهربانی می تواند تغییر بزرگی در زندگی یک نفر ایجاد کند. او سرانجام دریافت که عشق چیزی نیست که پیدا شود، بلکه چیزی است که داده می شود و به اشتراک گذاشته می شود. #
شاهزاده از بچه ها تشکر کرد و خداحافظی کرد. او با احساسی تازه از شادی و درک به خانه بازگشت و قول داد درس هایی را که آموخته به یاد بیاورد. او عشق تازه یافته خود را با همه و هر کجا که می‌رفت در میان می‌گذاشت، زیرا می‌دانست که تنها از طریق دادن و به اشتراک گذاشتن است که می‌توان عشق واقعی را یافت. #
و بدین ترتیب، سفر پرنس از درک و عشق به پایان رسید. او خرد تازه یافته خود را به اشتراک گذاشت و به همه نشان داد که هر چقدر هم که کوچک باشد، همه قدرت دوست داشتن و دوست داشته شدن را دارند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.