لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
عشق نافرجام علی
علی پسر جوانی بود که اخیراً به عشقی دست یافته بود که فکر می کرد برای اوست. او فقط به یک دختر و یک دختر چشم داشت و مصمم بود که او را از آن خود کند. اگرچه به نظر می‌رسید که او فقط به دیگری چشم دوخته بود، اما علی منصرف نشد. #
بیهوده تلاش کرد تا محبت های او را جلب کند، اما به نظر می رسید هر کاری که می کرد، او فقط به پسر دیگر چشم دوخته بود. هر روز آنها را با هم تماشا می کرد، دست در دست هم می خندیدند. دل علی به درد آمد اما باز هم نمی توانست تسلیم شود. #
تصمیم گرفت برای آخرین بار تلاش کند و با نقشه ای به سمت خانه او رفت. اما در حالی که راه می رفت، به این فکر کرد که چقدر احمق است و در مسیر خود ایستاد. نفس عمیقی کشید و به آرامی بیرون داد و می دانست که وقت تسلیم شدن است. #
او متوجه شد که تمام انرژی خود را صرف چیزی کرده است که قرار نبوده باشد و وقت خود را صرف چیزی کرده است که نمی توانست داشته باشد. در نهایت او این قدرت را پیدا کرد که رها کند و ادامه دهد. #
گرچه قلبش همچنان می‌درد، می‌دانست که وقت آن رسیده است که در جاهای دیگر به دنبال عشق بگردد. او به زندگی خود ادامه داد و به زودی کسی را پیدا کرد که بتواند عشقی را که می خواست به او بدهد. او بالاخره حرکت کرده بود. #
اگرچه هنوز به دختری که دوستش داشت فکر می کرد، اما سرانجام قدرت رها کردن و اهمیت پذیرش عشق جدید را درک کرد. او متوجه شده بود که گاهی عشق بی نتیجه است و بهتر است آن را بپذیری و ادامه دهیم. #
علی سفر سختی را پشت سر گذاشته بود، اما او را عاقل تر کرده بود و او اکنون اهمیت دوست داشتن و رها کردن را درک کرده بود. عشق نافرجام او به او قدرت پذیرش و پذیرش شروع های جدید را آموخته بود. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.