لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
عشق مسحور شده در مرداب
در یک مرداب پنهان، جان، یک پسر خون آشام نوجوان با موهای مشکی، هر روز به دیدن آب های جادویی می رفت. یک روز متوجه شد که هانیل، پری دریایی صورتی، در حال شنای زیبا در تالاب.#
جان و هانیل با هم دوست شدند و داستان های دنیای عرفانی خود را به اشتراک گذاشتند. جان عاشق هانیل شد که اسیر مهربانی و زیبایی او شده بود. او آرزو داشت انسان شود تا با هم باشند.#
یک روز با غروب خورشید، هانیل به طور غیرمنتظره ای گونه جان را بوسید. انرژی جادویی در آنها موج می زد و باعث می شد تالاب با نور مسحورکننده بدرخشد.
همانطور که عشق جان و هانیل قوی تر شد، جادوی عشق ممنوعه آنها شروع به شکستن نفرینی کرد که آنها را به شکل های ماوراء طبیعی خود پیوند می داد.
در یک شب جادویی، جان و هانیل سرانجام به انسان تبدیل شدند. عشقشان افسون را شکسته بود و همدیگر را از خوشحالی در آغوش گرفتند.
جان و هانیل به عنوان انسان توانستند جهان را با هم کشف کنند. آنها برای همیشه عشقی را که آنها را از نفرین هایشان رها کرده بود گرامی می داشتند.
داستان جان و هانیل نشان می دهد که عشق می تواند حتی بر قدرتمندترین افسون ها غلبه کند. آنها از طریق عشق خود شادی و آزادی را یافتند و گذشته جادویی خود را پشت سر گذاشتند.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.