لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
عشق در ساحل
ساحل هفده ساله آرزوی زندگی پر از سفر، ماجراجویی و عشق واقعی را داشت. او در کنار ساحل بزرگ شده بود و اغلب خود را در مورد آنچه که ممکن است در آن سوی افق در انتظار باشد فکر می کرد. اما تا به حال، او شهامت این را نداشت که از آسایش زادگاهش فراتر برود. #
پس با یک نفس عمیق، ساحل بالاخره تصمیم گرفت که زمان آن رسیده است که اولین قدم را بردارد و به دنیا بیاید. او به سمت ساحل رفت و غروب خورشید را تماشا کرد و این نشانه ای از شروع سفر او بود. #
در همین لحظه بود که برای اولین بار متوجه محمد 19 ساله شد که او نیز در ساحل بود و او را تماشا می کرد. به او لبخند زد و او نگاهش را برگرداند، هر دو در همان لحظه گم شدند. چیزی در هوا تغییر کرده بود و ساحل می دانست که ارتباط برقرار شده است. #
ساحل و محمد روزها در ساحل به همدیگر ادامه دادند و با هم آشنا شدند و بیشتر به هم نزدیک شدند. ساحل در مورد خانواده محمد - شاهانی که سالها پیش به شهر کوچک آمده بودند - و اینکه چگونه با وجود هر مشکلی مصمم به ماندن بودند، آگاه شد. #
ساحل متوجه شد که عاشق محمد شده است و این احساسی بود که قبلاً هرگز تجربه نکرده بود. آن دو می دانستند که خانواده هایشان این رابطه را تایید نمی کنند، اما هیچ کدام نمی توانستند احساسات خود را نسبت به یکدیگر انکار کنند. #
سهیل و محمد با وجود مخالفت خانواده‌هایشان همچنان همدیگر را می‌دیدند و در نهایت هر دو با یکدیگر تعهد کردند که روزی ازدواج کنند. ساحل دریا آنها را گرد هم آورده بود و هیچ چیز نمی توانست آنها را از هم جدا کند. #
سرانجام در یک روز زیبای تابستانی سهیل و محمد با هم ازدواج کردند. آنها با خانواده های خود خداحافظی کردند و با هم به دنیا رفتند، عشق آنها نسبت به یکدیگر روشن تر از همیشه بود. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.