لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
شاهزاده و رز زیبا
خورشید در پادشاهی می درخشید و پرندگان با طلوع روز به آرامی آواز می خواندند. پرنس چارمینگ، شاهزاده سلطنتی پادشاهی، صبح زود از خواب بیدار شد و برای ماجراجویی آماده بود. او این احساس را داشت که امروز قرار است اتفاق خاصی بیفتد. او لباس سلطنتی خود را پوشید و به گردش در اطراف پادشاهی رفت. #
همانطور که شاهزاده چارمینگ راه می رفت، از کنار زیباترین بوته گل رز که تا به حال دیده بود عبور کرد. در مرکز بوته یک گل رز منفرد و بی نقص وجود داشت که گلبرگ های آن قرمز عمیق و پر جنب و جوش بود. مسحور زیبایی آن دستش را دراز کرد تا آن را لمس کند و ناگهان گل رز زنده شد. #
گل سرخ شروع به صحبت کرد. "سلام، شاهزاده جذاب!" آن گفت. "من زیباترین گل رز در پادشاهی هستم و می خواهم بدانی که دوستت دارم." شاهزاده جذاب از سخنان گل رز شگفت زده شد، اما بلافاصله فهمید که عاشق شده است. #
آن دو شروع به گذراندن زمان زیادی با هم کردند و به زودی جدا نشدند. روزها و هفته ها با کاوش در پادشاهی و تجربه تمام شگفتی های این پادشاهی در تاریکی می گذشتند. هر جا می رفتند شاهزاده و گل سرخ خوشحال و عاشق بودند. #
یک روز، شاهزاده و گل سرخ مجبور شدند راه خود را از هم جدا کنند. هنگام خداحافظی به یکدیگر قول دادند که به زودی دوباره همدیگر را ببینند. سپس، گل سرخ پژمرده و ناپدید شد و شاهزاده را با قلب شکسته رها کرد. #
شاهزاده اگرچه دلش شکسته بود، اما از شادی نیز پر شده بود، زیرا معنای واقعی عشق را آموخته بود. او می دانست که عشق او به گل رز واقعی است و زیبایی و گرمای آن همیشه با او خواهد ماند. #
شاهزاده اکنون می دانست که عشق واقعی است و این چیزی است که هرگز نمی توان آن را از بین برد. او این دانش را با خود از پادشاهی برد و او را برای همیشه تغییر داد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.