لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سگ کوچک قهرمان – سفری برای یافتن مادرش
روزی روزگاری سگ کوچکی به نام شجاع بود که با مادرش در روستایی آرام و آرام زندگی می کرد. یک روز مادر شجاع گم شد و او مصمم شد که او را پیدا کند. او با قلبی شجاع و اراده ای قوی راهی سفری دور از وطن شد. #
شجاع در جنگل قدم زد و از زیبایی آن شگفت زده شد. او متوجه شد که تا به حال این همه حیوان و گیاه را ندیده است - این تجربه هم ترسناک و هم هیجان انگیز بود. همانطور که او به سفر خود ادامه می داد، یک پرنده کوچک روی سرش فرود آمد و آهنگ تشویق را چهچهه زد. #
شجاع پرنده را تعقیب کرد و او را به کلبه ای متروک در اعماق جنگل برد. در داخل با پیرمردی آشنا شد که به او محل اقامت و غذا پیشنهاد کرد. پیرمرد مهربان داستان هایی از شهر جادویی در لبه جنگل، جایی که ممکن است مادرش باشد، به شجاع گفت. #
شجاع با شجاعت تازه به لبه جنگل سفر کرد و به دهانه شهری زیبا و شلوغ رسید. او به سرعت متوجه شد که توسط موجودات و گیاهان عجیب و غریب احاطه شده است - اما او مصمم بود مادرش را پیدا کند. #
تاجر مهربانی به شجاع راهنمایی هایی را برای رسیدن به قصری در نزدیکی ارائه کرد و او نیز آن را دنبال کرد. در داخل کاخ، او با ملیله های زیبا، مبلمان بزرگ و باغ های سرسبز احاطه شده بود - اما هنوز هیچ نشانی از مادرش وجود نداشت. #
درست در زمانی که شجاع می خواست امید خود را از دست بدهد، صدایی آشنا نام او را صدا زد. او متوجه شد که ملکه زیبای قصر مادر خودش است! آنها با هم به روستای زادگاهش بازگشتند و با خوشی زندگی کردند. #
شجاع مهربانی تمام افرادی را که در سفرش با آنها روبرو شده بود به یاد آورد. او از این که می دانست مهربانی به او کمک کرده مادرش را پیدا کند سرشار از شادی بود. او از پیرمرد، پرنده و تاجر مهربان به خاطر کمکشان در سفر قهرمانانه اش تشکر کرد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.