لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سه ربع دلانا
دلانا دختری پنج ساله بود که تک فرزند بود اما همیشه از این بابت خوشحال بود. یک روز مادرش به او گفت که باردار است و دلانا به زودی خواهر بزرگ سه خواهر کوچکش خواهد شد. دلانا از اینکه سه تا خواهر کوچولو داشته باشه خیلی ناراحت بود! او فکر می کرد که وقتی بچه های جدید به دنیا بیایند، مادرش دیگر برای او وقت نخواهد داشت. #
روزها گذشت و بچه های جدید آمدند. مادر دلانا همیشه مشغول مراقبت از سه خواهر کوچکش بود و به نظر می رسید هیچ وقت برای دلانا وقت نداشت. دلانا شروع به احساس تنهایی کرد و نادیده گرفته شد. او شدیداً می‌خواست بخشی از خانواده جدیدش باشد، اما می‌ترسید که مادرش هرگز مثل بچه‌ها از او مراقبت نکند. #
یک روز، دلانا بالاخره جرأت کرد و با مادرش صحبت کرد. او پرسید که آیا می تواند در مراقبت از نوزادان کمک کند و مادرش خوشحال شد که به او اجازه داد. دلانا خیلی هیجان زده بود که بالاخره در خانواده جدیدش قرار می گیرد و دوست داشت از خواهران کوچکش مراقبت کند. او یک مادر طبیعی بود و به خواهرانش افتخار می کرد. #
دلانا به زودی متوجه شد که داشتن سه خواهر کوچک در نهایت بد نیست. او دوست داشت آنها را در اطراف خود داشته باشد و از کمک به مادرش در مراقبت از آنها لذت می برد. او ارزش شفقت و مهربانی را از مراقبت از خواهران نوزادش آموخت و به این که خواهر بزرگتر آنهاست افتخار می کرد. #
سه خواهر کوچک دلانا فقط یک چهارم خانواده جدید او نبودند، بلکه قلب خانواده بودند. او بالاخره جای خود را در خانواده جدیدش پیدا کرده بود و پیوند محکمی با خواهران نوزادش احساس می کرد. او افتخار می کرد که خواهر بزرگ آنهاست و از آنها مراقبت می کند. #
دلانا آموخت که داشتن سه خواهر کوچک یک نعمت است نه یک بار. او از فرصتی که برای عضویت در خانواده جدیدش به ارمغان آورد سپاسگزار بود و از مادرش که این فرصت را به او داد سپاسگزار بود. داشتن سه خواهر کوچک برای او شادی زیادی به ارمغان آورد و او به اینکه خواهر بزرگ آنهاست افتخار می کرد. #
دلانا متوجه شد که داشتن سه خواهر کوچک به زندگی او افزوده است. او دیگر احساس تک فرزندی نمی کرد، اما خواهر بزرگ سه خواهر کوچک بود. برکات مادرش به او این شانس را داده بود که عضوی از خانواده ای دوست داشتنی باشد و او بسیار خوشحال بود که از آن استفاده کرده بود. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.