لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سفر ملینا به امید
ملینا جوان در حیاط مدرسه شلوغ متوجه گریه یکی از دوستانش شد. نزدیک شد، دلش پر از نگرانی شد.#
"چرا گریه می کنی؟" ملینا با صدای ملایم و مهربانش پرسید. دوستش در حالی که اشک روی صورتش جاری بود پاسخ داد: "اسباب بازی مورد علاقه ام را گم کردم."
"نگران نباش، با هم پیداش می کنیم!" ملینا اعلام کرد، روحش تزلزل ناپذیر است. وقتی دوستش جست و جو را آغاز کرد، امید در چشمانش جرقه زد.#
آنها به همه جا نگاه می کردند، زیر میزها، در باغ، حتی در اتاق زیر شیروانی مدرسه. اما اسباب بازی هیچ جا پیدا نشد.#
علیرغم شکست، ملینا امید خود را از دست نداد. او به دوستش اطمینان داد، "ما فردا آن را پیدا خواهیم کرد."
روز بعد، آنها اسباب بازی را در جعبه گمشده پیدا کردند. شادی دوست ملینا حد و مرز نداشت و پیروزی خود را جشن گرفتند.#
خوش بینی ملینا آنها را به موفقیت رسانده بود. اشک های دوستش تبدیل به لبخند شد و ملینا قدرت امید و مهربانی را آموخت.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.