لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سفر مرموز ایمان
ایمان پسر جوانی با تخیل وحشی بود. او عاشق کاوش در ناشناخته ها بود و همیشه در مورد اسرار جهان کنجکاو بود. یک شب، او با دوستانش کمپ می زد و برایشان داستان هایی از قلمروهای دیگری تعریف می کرد که در رویاهایش وجود داشت. همه دوستانش خندیدند، اما ایمان می خواست آن را برای خودش تجربه کند. #
بنابراین، ایمان با یک برنامه در ذهن شروع به کار کرد. او می خواست دریابد که آیا رویاهایش در مورد سایر قلمروها واقعی هستند یا خیر. با کشیدن نفس عمیق، علائم و نشانه های عجیبی را در آسمان شب دنبال کرد که قبلاً هرگز متوجه آنها نشده بود. همانطور که آنها را دنبال می کرد، هیجان یک ماجراجویی را در درونش جوشید. #
در حالی که ایمان به آسمان شب خیره شد، چشمانش را بست و تصور کرد که فراتر از ستارگان چه خواهد یافت. او می خواست حقیقت جهان را بشناسد و اسرار جهان را کشف کند. او می‌دانست که به کشف حقیقت نزدیک‌تر است - حقیقت در مورد وجود قلمروهای دیگر. #
وقتی ایمان چشمانش را باز کرد، متوجه شد که برای همیشه در همان نقطه ایستاده است. او چنان اسیر آسمان شب شده بود که زمان را گم کرده بود. او می‌دانست که زمان بازگشت فرا رسیده است، اما نمی‌توانست این احساس را که چیزی عمیق کشف کرده است، از بین ببرد. #
در حالی که ایمان به عقب برمی گشت، به تمام اسرار جهان فکر می کرد و متعجب بود که اگر حقیقت را بفهمد چقدر زندگی او متفاوت خواهد بود. او فقط چند قدم از محل کمپینگش فاصله داشت که نور درخشانی در نزدیکی او تابید. ایستاد و به بالا نگاه کرد و مجموعه ای از موجودات زیبا احاطه شد. #
به نظر می رسید که موجودات زیر نور ماه می درخشند و ایمان آرامش عمیقی را احساس می کند که از آنها سرچشمه می گیرد. آنها با صدایی ملایم با او صحبت کردند و از دنیای خود و اسرار جهان به او گفتند. ایمان با دقت گوش داد و سرانجام حقیقت را در مورد آنچه در ورای ستارگان نهفته است فهمید. #
ایمان قبل از بازگشت به کمپ خود از موجودات تشکر کرد و از دانشی که به دست آورده بود احساس روشنگری و قدرت کرد. از آن زمان به بعد، ایمان قدردانی تازه‌ای نسبت به دنیای اطراف خود داشت و از گستره واقعی وسعت و زیبایی آن آگاهی داشت. سفر ایمان سفری مرموز بود، اما ارزش هر قدمی را داشت. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.