لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سفر مدرسه ساکورا
ساکورا برای رفتن به مدرسه جدیدش آماده می شد. او پروانه هایی در شکمش داشت، نمی دانست چه انتظاری دارد. او یونیفورم مدرسه اش را که ترکیبی از بنفش و آبی بود پوشید و موهایش را برس زد. کوله پشتی اش را برداشت و سفر را آغاز کرد. #
وقتی به سمت مدرسه جدیدش می رفت، ساکورا پر از انتظار و کنجکاوی بود. او می خواست این دنیای جدید را کشف کند، جایی که می تواند یاد بگیرد و رشد کند. او تابلوی بزرگی با نام مدرسه اش دید و نفس عمیقی کشید. #
ساکورا با احتیاط از دروازه های مدرسه عبور کرد و انگار وارد دنیای جدیدی شده بود. او می‌توانست دانش‌آموزان و معلمان را ببیند که در اطراف محوطه مدرسه شلوغ می‌شوند و خنده و پچ پچ همکلاسی‌های جدیدش را می‌شنود. #
ساکورا با شروع به کشف مدرسه جدید خود با یک حس شگفتی و هیجان پر شد. او می‌توانست احتمالات پیش رویش را احساس کند و برای ماجراجویی پیش رو آماده بود. #
ساکورا به زودی با برخی از همکلاسی های جدید خود دوست شد و در جامعه مدرسه مورد استقبال قرار گرفت. او مشتاقانه از چالش هایی که برایش پیش می آمد استقبال کرد و مشتاق یادگیری و کشف بود. #
با گذشت زمان، ساکورا در مدرسه جدیدش راحت تر و راحت تر شد. او خیلی چیزها یاد می گرفت و به روش های جدید رشد می کرد. او بالاخره جایی را پیدا کرده بود که به آن تعلق داشت. #
ساکورا در مسیر مدرسه راه طولانی را طی کرده بود. او با چالش هایی روبرو شده بود و دوستان جدیدی پیدا کرده بود. او مکانی را پیدا کرده بود که به آن تعلق داشت و برای هر آنچه در آینده پیش می آمد آماده بود. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.