لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سفر لایت یاگامی در میان یادداشت مرگ
لایت یاگامی دانش آموزی باهوش و کوشا بود، اما زندگی او در یک روز زمانی که دفترچه ای مرموز پیدا کرد تغییر کرد. در صفحه اول به زبان انگلیسی یک پیام نوشته شده بود: "اگر نام شخصی در این یادداشت نوشته شود، خواهد مرد". لایت فکر کرد که این یک شوخی احمقانه است، اما نمی توانست کنجکاو نباشد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.