لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سفر غیرمعمول شاینا
شاینا سیزده ساله نمی دانست چگونه در مرکز تخت جمشید، شهری باستانی از زمان امپراتوری هخامنشیان ایستاده است. او هیچ خاطره ای از سفر خود نداشت اما می دانست که در آستانه یک ماجراجویی باورنکردنی قرار دارد. او به ستون های سر به فلک کشیده و تزئینات باشکوه نگاه کرد و احساس هیبت و شگفتی کرد. نفس عمیقی کشید و اعصابش را تثبیت کرد و آماده شروع سفر شد. #
شاینا با دمیدن دعای خاموش، به کاوش در شهر رفت. او یک مسیر پر پیچ و خم را دنبال کرد و به زودی به بقایای یک قصر رسید. وقتی با تعجب به اطراف نگاه می کرد، صدایی از پشت سر او را صدا زد. برگشت، پسر جوانی را دید که برقی شیطانی در چشمانش داشت. او خود را کوروش شاه معرفی کرد و در حین صحبت، شاینا برای این پسر جوان که با وجود پادشاه بودن به طرز چشمگیری متواضع و مهربان بود، پر از تحسین شد. #
شاینا به زودی برای اقامت در کاخ دعوت شد و توسط یک دختر جوان زیبا که پادشاه کوروش او را خواهر خود آتوسا معرفی کرد به اتاق های خود هدایت شد. شاینا به سرعت با آتوسا دوست شد، کسی که همراهی عالی برای ماجراجویی تازه کشف شده شاینا بود. آنها با هم قصر وسیع را کاوش کردند، در باغ های آن بازی کردند و از جشن های دوست داشتنی لذت بردند که شاینا هرگز تصورش را هم نمی کرد. #
با گذشت روزها، تحسین شاینا نسبت به آتوسا و برادرش بیشتر شد. آتوسا علیرغم زندگی ممتاز خود، احساس قوی عدالت و تمایل به ایستادگی در حمایت از نیازمندان را نشان داد. با هر روز کاوش و ماجراجویی، شاینا احساس اعتماد به نفس و شجاعت بیشتری می کرد و مصمم بود که به اندازه دوست جدیدش شجاع باشد. #
شاینا با شجاعت و قدرت تازه یافت شده آماده خداحافظی با آتوسا شد و راهی سفر جدیدی شد. صبح روز عزیمت، آتوسا نشانه ای از دوستی آنها را به او تقدیم کرد. او به او گفت که با این هدیه، شاینا تا زمانی که آن را نگه داشته باشد، هرگز تنها نخواهد بود. #
شینا که به نشانه خود مسلح شده بود، به سفر خود رفت. وقتی از پرسپولیس رفت، احساس سپاسگزاری زیادی نسبت به دوست جدیدش، آتوسا داشت، که قدرت دوستی و شجاعت را به او نشان داده بود. شاینا بدون توجه به خطراتی که با آن روبرو بود مصمم بود به درس هایی که آموخته بود وفادار بماند و شجاع باشد. #
همانطور که سفر او ادامه داشت، به نظر می رسید که دنیای اطراف او تغییر کند. زمانی که او به پادشاهی هخامنشی رسید، منظره تغییر کرده بود و خود را در برابر قصری عظیم دید. او می دانست اینجا جایی است که ماجراجویی او سرانجام به پایان می رسد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.