لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سفر سما به سوی تحقق یک رویا
سما، پس از یک روز طولانی در مدرسه، به خانه بازگشت. وارد اتاقش شد و بوی آشنای خانه را عمیقاً استشمام کرد. او به آرامی کیف مدرسه اش را روی تخت گذاشت و به عکس پدر و مادرش در یک قاب خیره شد، لبخندی ملایم صورتش را روشن کرد.
او قاب را برداشت و با عکس مادرش صحبت کرد. او در حالی که نگاهی به بالا انداخت و انگار با مادرش در بهشت صحبت می کرد گفت: "مامان، من موفق شدم. امتحاناتم را خوب دادم، همان طور که تو می خواستی به بهترین دانشگاه شهر می روم."
او به سخنان مادرش در مورد اهمیت تحصیل فکر کرد. سما به یاد آورد که چگونه مادرش از او می خواست برای کمک به دیگران پزشک شود. او همچنین به یاد آورد که او به او گفته بود که تمام مبارزات او مانند یک چشم به هم زدن می گذرد.
به گفته مادرش، به نظر می رسید که مبارزات او در یک چشم به هم زدن سپری شده است. اما سما آرزو می کرد کاش می دانست که مادرش نیز به همین سرعت خواهد رفت. سما در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود زمزمه کرد: "اوه مامان، کاش اینجا بودی."
سما آرزوی حضور مادرش را داشت و آرزو می کرد که صدای او را در خانه بشنود. او مشتاق آغوش‌های گرم و آرامش‌بخش و افسانه‌هایی بود که قبل از خواب برایش می‌خواند. دلش از حسرت مادرش به درد آمد. #
اما سما علیرغم ناراحتی اش می دانست که باید قوی باشد. او باید آرزوی مادرش را برآورده می کرد. این تنها چیزی بود که از او باقی مانده بود. این ادای احترام او به مادرش و راه او برای زنده نگه داشتن یاد مادرش بود.
سما اشک هایش را پاک کرد و نامه پذیرشش را نزدیک قلبش گرفت و قول داد: "مامان، من بهترین دکتر می شوم، همانطور که تو می خواستی. من به مردم کمک خواهم کرد. باعث افتخارت می شوم. قول می دهم." قبل از اینکه چراغ را خاموش کند برای آخرین بار به عکس مادرش نگاه کرد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.