لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سفر دلینا به جنگل
دلینا همیشه دنبال ماجراجویی بود. او روزهای خود را صرف کاوش در فضای باز و یادگیری در مورد دنیای اطراف خود می کرد. امروز، او به کاوش در جنگل نزدیک خانه اش رفت. دلینا کوله پشتی اش را بسته، پر از تنقلات و نوشیدنی کرد و با حسی از انتظار هیجان انگیز وارد جنگل شد. #
دلینا همانطور که راه می رفت احساس کرد که خورشید پوستش را گرم می کند و نسیم خنکی که از کنارش می گذرد. پرندگان صدای جیر جیر می زدند و درختان خش خش می کردند و ملودی در اطراف او ایجاد می کردند. او آرامش و سکوت طبیعت را احساس کرد و با رضایت لبخند زد. ناگهان صدای تیز بلندی از پشت سرش شنید. او به اطراف چرخید و خرگوش کوچکی را دید که از صدای قدم های او مبهوت شده بود. #
دلینا لبخندی زد و به آرامی به سمت خرگوش رفت و با صدایی ملایم با او صحبت کرد. خرگوش بی حرکت ماند و با چشمان درشت به او نگاه کرد. دلینا دستش را دراز کرد و خرگوش قبل از پریدن روی آن تردید کرد. دلینا از خوشحالی خندید و خرگوش را با احتیاط در آغوش گرفت. آنها با هم شروع به راه رفتن کردند و دلینا اهمیت حیوانات و محیط زیست را برای خرگوش توضیح داد. #
در حالی که دلینا و خرگوش به سفر خود ادامه می دادند، او توقف کرد تا زیبایی جنگل را تحسین کند. درختان، گل ها و حیوانات، همه در هماهنگی با یکدیگر زندگی می کنند. دلینا متوجه شد که بدون حیوانات و محیط زیست، دنیا جای بسیار متفاوتی خواهد بود. او از اینکه توانسته است زیبایی طبیعت و اهمیت مراقبت از سیاره ما و موجوداتی را که آن را خانه می نامند، قدردانی کند، احساس قدردانی کرد. #
دلینا متوجه شد که در سفر چقدر چیزهای زیادی یاد گرفته است و در حالی که به آسمان نگاه می کرد لبخند زد. او از خرگوش تشکر کرد که به او در درک اهمیت مراقبت از محیط زیست و حیواناتی که در آن زندگی می کنند کمک کرد. دلینا با خداحافظی موجی، مشتاق به اشتراک گذاشتن درس هایی که آموخته بود با دوستان و خانواده اش به سرعت به خانه رفت. #
سفر دلینا به جنگل یک تجربه روشنگر بود. این زیبایی طبیعت و اهمیت مراقبت از محیط زیست و حیواناتی که در آن نگهداری می شود را به او نشان داد. او از فرصتی که برای یادگیری اهمیت حفظ و نگهداری به دست آورد سپاسگزار بود و مصمم بود که این درس ها را با اطرافیانش به اشتراک بگذارد. #
دلینا اکنون یک مدافع پرشور محیط زیست بود و قول داد که همیشه از دنیای اطراف خود مراقبت کند. او متوجه شد که می تواند تغییری ایجاد کند، و این قدرت را دارد که به ایجاد دنیایی بهتر برای حیوانات و محیط زیست کمک کند. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.