لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سفر خوش آهنگ باران، دختر مهربان
بعدازظهر آرامی در روستای جنگلی کوچک باران بود. باران دختری جوان با قلبی مهربان و مهربان بود که همیشه به دنبال راه های جدید برای ابراز وجود بود. یکی از فعالیت های مورد علاقه او نواختن ویولن بود و در این روز تصمیم گرفته بود به سفری خاص برود: آهنگ جدیدی بسازد و آن را با حیوانات جنگل به اشتراک بگذارد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.