لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سفر جادویی هانا
هانا دختری سه ساله با موهای تیره و چشمان قهوه ای تیره بود. او اخیراً با ایده یافتن یک اسب شاخدار جادویی مسحور شده بود. یک روز عالی برای سفر! و بنابراین، از مادرش، مهدیه، راهنمایی خواست.
هانا دستورات مادرش را دنبال کرد و به دنبال تکشاخ خود شد. او نمی‌دانست چه چیزی در انتظارش است یا با چه خطراتی روبرو می‌شود. اما او ایمان داشت که بدون توجه به چالش، موجود اسطوره ای خود را پیدا خواهد کرد.
در حین کاوش، با روباهی دوستانه روبرو شد که میانبر مخفی را به او نشان داد. هانا از کمک سپاسگزار بود و به دنبال یافتن اسب شاخدار خود جلو رفت. او نمی دانست که سفر او تازه شروع شده است.
همانطور که هانا ادامه داد، ناگهان خود را در محاصره مه غلیظی دید که پیشرفت او را دشوار می کرد. اما او مصمم بود تا اسب شاخدار خود را پیدا کند و به راه خود ادامه داد و به غریزه خود برای هدایت او اعتماد کرد.
او پس از جستجوی طولانی با تابلوی مرموز با نقشه و سرنخ روبرو شد. او با شور و اشتیاق دوباره با کمک دوست روباه جدیدش مسیر را دنبال کرد.
هانا با کمک علامت، سرانجام اسب شاخداری را که در جستجوی آن بود، پیدا کرد. او بسیار خوشحال بود و از مادرش به خاطر راهنمایی هایی که سفر جادویی او را ممکن کرد تشکر کرد.
هانا با راهنمایی مادرش و دوست روباهی مطمئنش توانسته بود اسب شاخدار خود را پیدا کند. این تجربه به او آموخت که از ناشناخته ها نترسد و همیشه از غرایز خود پیروی کند.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.