لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سفر جادویی مبینا
مبینا دختر جوانی بود که عاشق کتاب خواندن بود. او روزهایش را به کاوش در قفسه های کتابخانه می گذراند و شب هایش را در رویای سرزمین های دور و موجودات اسرارآمیز می گذراند. یک روز، مبینا حکایت های یک باغ کتاب باستانی را در دوردست جنگل شنید. داستان ها او را هیجان زده کرد و او تصمیم گرفت در جستجوی ماجراجویی به آنجا برود.
مبینا ناهار پیک نیک را جمع کرد و راهی سفر شد. او ساعت ها راه رفت و در نهایت به ورودی باغ کتاب برخورد کرد. در را باز کرد و داخل شد. باغ شبیه چیزی از یک افسانه بود - پر از قفسه های کتاب زیبا و گیاهان عجیب و غریب بود و هوا بوی اسطوخودوس و گل رز می داد. #
مبینا باغ را کاوش کرد و برای خواندن چند کتابی که پیدا کرد توقف کرد. او در مورد اژدها، دزدان دریایی و پری خواند و احساس کرد که در داستان ها گم شده است. او به زودی به حوض کوچکی در باغ رسید و متوجه ماهی رنگارنگی شد که در آب شنا می کرد. #
مبینا لبخندی زد و به ماهی سلام کرد. در کمال تعجب او با صدایی جیک پاسخ داد. ماهی برای مابینا داستان های شگفت انگیز و ماجراجویی تعریف کرد و دختر به سختی می توانست چیزی را که می شنید باور کند. او از ماهی خواست تا او را به مسافرت ببرد و ماهی با خوشحالی موظف شد. #
مبینا و ماهی سفر خود را با هم آغاز کردند و به کاوش در جهان های درون کتاب های باغ پرداختند. بعد از چند ساعت ماهی ایستاد و با چشمانی براق به سمت مبینا چرخید. می گفت: "شما باید جادو را در درون خود پیدا کنید تا آرزوی خود را محقق کنید." #
ماهی در پف دود رنگارنگ ناپدید شد و مبینا در باغ تنها ماند. اما او دیگر نمی ترسید. او سخنان ماهی را به یاد آورد و ناگهان موجی از شجاعت و اراده را احساس کرد. او می دانست که اگر به خودش ایمان داشته باشد می تواند به هر چیزی برسد. #
مبینا جسارتش را پیدا کرد و آرزو کرد. ناگهان، باغ شروع به درخشش و درخشش کرد، زیرا جویبارهای ستاره های کوچک در حال پرواز بودند. مبینا می دانست که آرزویش برآورده شده است. او لبخندی زد، با باغ خداحافظی کرد و با احساس هیجان و الهام گرفتن از سفر جادویی خود، راهی خانه شد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.