لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سفر بی وقفه مریم
مری در دنیایی از غفلت بزرگ شده بود. به نظر می‌رسید که والدینش هرگز عشق یا توجهی به او نشان ندادند، و او اغلب احساس تنهایی و ترس می‌کرد. اما مری مصمم بود که چیزی از زندگی خود بسازد. او می‌دانست که باید به خودش تکیه کند و قدرت لازم را پیدا کند تا در سفری که پیش‌روی‌اش است، بگذرد. #
مریم سفر خود را با دلی سنگین و پر از ترس و عدم اطمینان آغاز کرد. اما او حاضر به تسلیم نشد. او قدرت و شهامتی را که در درون داشت به خود یادآوری کرد. او می‌دانست که می‌تواند دوران سختی را پشت سر بگذارد و در نهایت به آرزوهایش برسد. #
در هر مرحله از راه، مری، مهم نیست که چقدر سخت می شد، به جلو زدن ادامه می داد. حتی زمانی که مسیر غیرممکن به نظر می رسید، او هرگز هدف خود را از دست نداد. او به خودش، به شجاعت و عزمش اعتماد داشت. #
سفر مری پر از چالش و شکست بود، اما او هرگز عقب نشینی نکرد. او به راه خود ادامه داد و هرگز ایمان خود را به خود و آینده از دست نداد. با هر قدمی که برمی داشت، قدرت و شجاعتش بیشتر می شد. #
مری به زودی متوجه شد که توانایی بسیار بیشتری از آنچه تا به حال تصور می کرد دارد. او شجاع بود، او قوی بود و مصمم بود که رویاهایش را محقق کند. این قدرت تازه کشف شده او را در سفر خود به پیش برد. #
مری با هر قدمی که برمی‌داشت قدرت باور و اهمیت اتکا به خود را درک می‌کرد. او متوجه شد که حتی در مواجهه با سختی ها، اگر هرگز تسلیم نشود، می تواند به آرزوهایش برسد. #
مری راه درازی را پیموده بود و سرانجام سفر او به پایان می رسید. او قدرت اتکا به خود را آموخته بود و قدرت تازه ای به دست آورده بود. سفر او به او آموخت که هر چیزی ممکن است زمانی که هرگز تسلیم نشوید. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.