لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سفر به درخت آرزو
یک بار پسری بود به نام ایلیا. او و دوستش شهاب که نیمه جادوگر بود آرزو داشتند جادوگر کامل شوند. تلاش آنها آنها را به اسطوره درخت آرزوها سوق داد.
پسرها با هشتاد هیولا در این سرزمین سفر کردند. هر پیروزی پیوند آنها را محکم می کرد و آنها را به هدفشان نزدیک می کرد.
پس از آزمایش های فراوان، بالاخره درخت آرزو را پیدا کردند. اما درخت توسط ترسناک ترین موجودی که تا به حال با آن روبرو شده بودند محافظت می شد.
در نبرد نهایی شهاب در حالی که از ایلیا محافظت می کرد به سنگ تبدیل شد. این باعث شد ایلیا تنها شود تا با نگهبان درخت آرزوها روبرو شود.#
با شکست نگهبان، درخت آرزو آرزوی ایلیا را برآورده کرد. او یک جادوگر تمام عیار شد اما متوجه شد که آرزوی واقعی او بازگشت دوستش است.
ایلیا به دلیل عشق به دوستش، نیروهای تازه کشف شده خود را قربانی کرد تا نفرین شهاب را برگرداند. آنها به نیمه جادوگر بودن، اما با هم بازگشتند.#
ماجراجویی بزرگ آنها به آنها آموخت که قدرت واقعی به معنای یک جادوگر کامل بودن نیست، بلکه شجاعت فداکاری برای یک دوست است.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.