لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سفری در میان ستارگان: داستان پسری به نام بردیا
بردیا پسر جوانی بود که آرزو داشت روزی بتواند به ستاره ها نگاه کند. او همیشه مسحور زیبایی آسمان شب بود و آرزو داشت که بتواند به ستاره های چشمک زن نزدیکتر شود. بنابراین، یک روز تصمیم گرفت اوضاع را در دستان خود بگیرد و راهی برای تحقق رویای خود بیابد. او می دانست که به یک تلسکوپ نیاز دارد، بنابراین به دنبال یافتن آن شد. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.