لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
سحر و جادو ریاضی: تلاش فاطمه برای یک امتیاز عالی
فاطمه از گرفتن نمره چهار در امتحان ریاضی ناامید شد. او تصمیم گرفت همه چیز را عوض کند و دفعه بعد امتیاز کامل را هدف گرفت. او می دانست که برای رسیدن به این هدف باید سخت کار کند.#
فاطمه مصمم به معلمش خانم تامپسون رفت و از او کمک خواست. خانم تامپسون موافقت کرد که بعد از مدرسه در روزهای منتهی به امتحان بعدی به او معلم خصوصی بدهد.
فاطمه هر روز با پشتکار مطالعه می کرد، درس های گذشته را مرور می کرد، تست های تمرینی را حل می کرد و از خانم تامپسون سؤالات زیادی می پرسید. او احساس کرد که اعتماد به نفسش در حال افزایش است.#
روزی فاطمه روشی خلاقانه برای حل یک مشکل چالش برانگیز کشف کرد. او یافته های خود را با همکلاسی هایش در میان گذاشت و همه آنها تحت تأثیر قرار گرفتند.
روز امتحان فرا رسید و فاطمه احساس آمادگی کرد. او با پشتکار روی هر مشکل کار کرد و جلسات تمرین و تکنیک‌های جدید خود را به یاد آورد.
وقتی نتیجه رسید، فاطمه چشمانش را باور نمی کرد. او در امتحان ریاضی خود نمره بیست کامل را گرفت! سخت کوشی و اراده او نتیجه داده بود.#
تجربه فاطمه به او اهمیت فداکاری و استقامت را آموخت. او اکنون می داند که با سخت کوشی و اراده می توان بر هر چالشی غلبه کرد.
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.