لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ستایش و زیبایی درون
ستایش دختر جوانی بود که به زیبایی، مد، آرایش، موسیقی و آواز قدردانی عمیقی داشت. اما چیزی که او را واقعاً خاص می کرد توانایی او در تشخیص زیبایی درون بود. او می‌توانست برای قدردانی از چیزهایی که افراد را منحصربه‌فرد و خاص می‌کرد، به جنبه‌های فیزیکی نگاه کند. #
ستایش تصمیم گرفت که معنای واقعی زیبایی را کشف کند. او به سفری رفت تا زیبایی منحصر به فرد خود را در درون خود کشف کند. او می‌دانست که می‌تواند چیزی خاص و منحصربه‌فرد را بیابد اگر فقط شهامت نگاه کردن را داشته باشد. #
ستایش بیشتر و بیشتر به سمت ناشناخته ها می رفت. او در سفر خود با موجودات عجیب و شگفت انگیز زیادی روبرو شد که هر کدام زیبایی منحصر به فرد خود را داشتند. این موجودات به او در مورد قدرت و شجاعت لازم برای در آغوش گرفتن خود واقعی شما آموختند. #
ستایش نیز در این مسیر با موانع و چالش هایی مواجه شد. اما او مصمم بود که روی سفر خود متمرکز بماند. او مصمم بود که چیزی خاص و منحصر به فرد را در درون خود بیابد، مهم نیست که با چه چیزی روبرو می شد. #
سرانجام ستایش به مقصد رسید. او زیبایی را در درون خود یافته بود که از هر زیبایی ظاهری با ارزش تر بود. او قدرت، شجاعت و عشقی به خود پیدا کرده بود که هیچ کس نمی توانست آن را از او بگیرد. #
ستایش با قدردانی تازه ای از زیبایی خود به خانه بازگشت. او درس مهمی در مورد یافتن زیبایی فراتر از ظواهر فیزیکی آموخته بود، و اینکه زیبایی درون بسیار ارزشمندتر و ارزشمندتر است. #
با وجود اینکه ستایش به خانه بازگشته بود، اما او یک فرد متفاوت بود. او آموخته بود که زیبایی در همه اشکال و اشکال ظاهر می شود و زیبایی واقعی از درون آغاز می شود. سفر ستایش به او آموخت که دوست داشتن خود با قدردانی از زیبایی منحصر به فرد درون آغاز می شود. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.