لطفا تلفن همراه خود را بچرخانید.
ساشا دوست همیشگی خود را پیدا می کند
ساشا دختری شیطون بود با قلبی پر از ماجرا. او همیشه به دنبال راه های جدیدی برای کشف دنیای خود بود و هرگز از یک چالش عقب نشینی نکرد. یک روز او تصمیم گرفت که وقت آن رسیده است که دوست همیشگی خود را پیدا کند. #
در سفرش با یک خرس سیاه و بزرگ روبرو شد. خرس نفخ کرده و تنبل بود، اما ساشا تصمیم گرفت از فرصت استفاده کند. دستش را به سمت خرس دراز کرد و تمام شهامت او را فرا گرفت. در کمال تعجب خرس ژست او را پذیرفت و نزدیکتر آمد و مانند یک حیوان خانگی آشنا در کنار او حلقه زد. #
ساشا نام خرس را زک گذاشت و از آن به بعد این دو از هم جدا نشدند. آنها با هم جهان را کاوش کردند و با ترس های خود روبرو شدند و زاک به ساشا قدرت و شجاعت خود را داد. ساشا دیگر از ناشناخته ها نمی ترسید و شروع به پذیرش و پذیرش چالش هایی کرد که زندگی سر راهش قرار داد. #
ساشا و زک در سفرهای خود با موانع زیادی روبرو شدند اما هرگز امید خود را از دست ندادند. ساشا مصمم بود که به دنیا ثابت کند که قادر است بر هر چیزی که زندگی به او می‌فرستد غلبه کند و زاک منبعی دائمی برای تشویق و قدرت بود. #
ساشا و زک با ماجراجویی های بی شماری روبرو شدند و پیوند آنها تنها قوی تر شد. ساشا قبلاً هرگز اینقدر احساس حمایت و دوست داشتن نکرده بود و می دانست که زک همیشه در کنار او خواهد بود. او احساس می کرد که با بهترین دوستش در کنارش می تواند هر کاری انجام دهد. #
ساشا اکنون مطمئن شده بود که دوست همیشگی خود را پیدا کرده است. او هرگز تا این حد زنده و سرشار از شادی احساس نکرده بود و می دانست که هیچ چیز هرگز نمی تواند پیوند بین او و زک را از بین ببرد. ساشا شیطنت او را پذیرفته بود و با زک در کنارش بالاخره توانست با اعتماد به نفس با آینده روبرو شود. #
ساشا دوست همیشگی خود را به شکل زک، یک خرس بدجنس پیدا کرده بود. او طبیعت شیطانی خود را پذیرفته بود و یاد گرفته بود که از آن به نفع خود استفاده کند، ریسک کند و با ترس هایش روبرو شود. او آموخته بود که هرگز امید خود را از دست ندهد، مهم نیست که چالش چقدر دشوار است. #
داستان رو با تصویر خودتون بازسازی کنید!
در جعبه جادویی از عکس خودتون استفاده کنید تا تصاویری یکپارچه و با کیفیت بازبینی شده برای تمامی صفحات داشته باشید.